Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Computational Mechanics (Mechanika obliczeniowa- w języku angielskim)
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31518602556026023021545430315303302
1Selected aspects of human development (including elective options)
60603030
2English15011150302302302302303E
3Fundamentals of entrepreneuship
302151515152
4Funamentals of law and ergonomics
15115151
5Psychology-ethics
15115151
6Communication-negotiation
302151515152
7Protection of intellectual property15115151
BPrzedmioty kierunkowe18451477412855103027091201053045281359060452816530105306028105459010526135150152066156091515152
1Mathematics13512459030456E15456E
2Introduction to physics15215152
3Engineering Thermodynamics4541515151515154
4Engineering Thermodynamics II303151515153E
5Electrical engineering and electronics4541515151515154
6Electrical engineering and electronics II302151515152
7General mechanics454153015304E
8General mechanics II453301530153
9Introduction to FEM302151515152
10Fundamentals of stength of materials60515151515151515155E
11Strength of materials90730151530301515307E
12Fluid mechanics6051530151530155
13Technical documentation45445454
14Machinery with theory of mechanisms and machines4531515151515153
15Machine design4541515151515154E
16Machine design II6051515301515305E
17Modeling of machines by CAD methods30230302
18Fundamentals of automation and robotics302151515152
21Elective module 1 z 2
302151515152
22Design of technological process303151515153
23Technologies of products forming I604243624364
24Machines and technological equipment453301530153
25Findamentals of material science60630301515315153
26Elements of industrial automation302151515152
27Industrial internet453153015303
28Programming and systems of computer support605303030305
29Metrology and geometrical specification of products6041530151530154
30Fundamentals of exploitation302151515152
31Fundamentals of reliability302151515152
32Protection of environment302151515152
33Elective module 1 z 2
4531515151515153E
34Elements of safety machine and systems service15215152
35Thermal and machine measurements30230302
36Elective module 1 z 2
302151515152
37Elective module 1 z 2
302151515152
38Elective module 1 z 2
302151515152
39Elective module 1 z 2
302151515152
40Elective module 1 z 2
302151515152
41Elective module 1 z 2
302151515152
42Elective module 1 z 2
302151515152
43Elective module 1 z 2
302151515152
44Elective module 1 z 2
302151515152
45Elective module 1 z 2
302151515152
46Elective module 1 z 2
302151515152
47Professional training55
48Technologies of products forming II15169691
49Design thinking15169691
CPrzedmioty specjalnościowe3204575152003015607309015123015501526
1Elective module 1 z 2
454153015304E
2Elective module 1 z 2
30330303
3Elective module 1 z 2
30330303E
4Elective module 1 z 2
454153015304
5Elective module 1 z 8
606303015115305
6Elective module 1 z 2
30330303
7Elective module 1 z 2
304151515154E
8Diploma seminar30230151151
9Elective module 1 z 2
15115151
10Perparing of engineering diploma project5155515
Razem248021087654052530470391201653045301351506045301656010530603012090901053015030150753011145609024307530501530
2480360390420405405330170
Egzaminy133221311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fundamentals of entrepreneuship
A2a Fundamentals of management
A2b Economics of enterprises

Funamentals of law and ergonomics
A4a Fundamentals of law for engineer
A4b Safety of work and ergonomics

Psychology-ethics
A6a Ethics of engineering profession
A6b Sociology and psychology

Communication-negotiation
A8a Interpersonal communication with elements of autopresentation
A8b Negotiations

Selected aspects of human development (including elective options)
A11a Relaxation training - managing stress
A11b Training of emotional development
A12 Physical education

Elective module 1 z 2
B22b Fundamentals of robotics
B48 Robots and manipulators
B33a Fuel engines
B33b Heat engines
B36a Road construction machines and transport systems
B36b Road construction and constructions machines
B37a Computer sysytems for management and technical preparing of production
B37b Matlab and LabVIEW programming
B38a Engineering applications of FEM
B38b Fundamentals of biomechanics and biomaterials
B39a Composite constructions
B39b Applications of FEM system I
B40a Tests of motor vehicles
B40b Motor vehicles
B41a Fundamentals of heat transfer
B41b Fundamentals of safety work of thermal machinery and devices
B42a Programming of CNC machine-tools
B42b Programming of CNC machine-tools in CAD/CAM systems
B43a Programming in Phyton language
B43b Data analysis wit application of R language
B44a Tribology
B44b Machine exploitation materials
B45a Design of advanced measurement systems 3D
B45b Supervising of techological machnes and systems
B46a Drives nad contol of machines
B46b Drives and control of hydraulic and pneumatic machines
C1a Computer methods in mechanics
C1b Computer engineering systems
C3a Numerical methods
C3b Elements of solid modeling 3D
C5a Fundamentals of computer programming
C5b Object oriented modeling of mechanical systems
C7a Fundamentals of computer modeling of engineering materials
C7b Modeling of materials in extremal temperatures
C17a FEM in engineering computations
C17b MATLAB and LabVIEW in dynamic simulations
C19a Fundamentals of optimal engineering design
C19b Fundamentals of engineering stability analysis
C21a Computer aided exprimental research
C21b Measurement of vibrations

Elective module 1 z 8
C5g Composite structure design
C5h Biomechanical systems
C9a Accelerator design
C9b Vehicle construction and engines
C9c Thermal machinery
C9d Fluid flow machinery
C9e Logistics Rail vehicles
C9f Automatization and robotization in machinery