Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne86410729127015318126663819452645903692445365415541818182716362727361621189662794
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka ( w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski
901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1z2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1z2)
91991
5Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
91991
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
8Design thinking9136361
9Matematyka8112275418276E9276E
10Wprowadzenie do fizyki92992
11Termodynamika techniczna2749999994
12Elektrotechnika i elektronika2749999994
13Mechanika ogólna2749189184E
14Wprowadzenie do MES18299992
15Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
16Mechanika płynów2739999993
17Dokumentacja techniczna27427274
18Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
19Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
20Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
21Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
22Projektowanie procesów technologicznych18399993
23Technologie kształtowania wyrobów I364152115214
24Technologie kształtowania wyrobów II9136361
25Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
26Podstawy nauki o materiałach3661818993993
27Elementy automatyki przemysłowej18299992
28Internet przemysłowy2739189183
29Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
30Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
31Podstawy eksploatacji18299992
32Podstawy niezawodności18299992
33Ochrona środowiska18299992
BPrzedmioty kierunkowe56778234913510881918418279645369153693618144518451814369279154536910
1Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
2Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993
3Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992E
4Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993E
5Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
6Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993
7Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
8Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
9Przedmiot wybieralny 1 z 2
18399993E
10Algorytmy, struktury danych i techniki programowania2739189183
11Elementy i układy sterowania robotów18299992
12Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
13Lokalne układy sterowania maszyn i urządzeń364918991894E
14Mikrokontrolery w automatyce364918991894E
15Modelowanie i optymalizacja systemów18399993
16Napędy elektryczne18399993E
17Przedmiot wybieralny 1 z 2
2749999994E
18Praktyka55
19Projektowanie procesów wytwarzania w zintegrowanych systemach CAD/CAM18218182
20Sterowanie i automatyzacja maszyn2731891893E
21Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
22Sterowanie procesami ciągłymi456189999939993E
23Sterowanie procesami w przemyśle 4.02739189183
24Symulacja i prognozowanie2739999993
25Układy elektroniczne w automatyce18399993
26Wspomaganie decyzji2749189184
CPrzedmioty specjalnościowe95253627951836279995916
1Podstawy systemów zdalnego sterowania18299992
2Podstawy diagnostyki i monitoringu maszyn18299992
3Programowalne systemy sterowania maszyn18299992
4Sterowanie maszyn i urządzeń transportowych18299992
5Seminarium dyplomowe182189191
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
Razem15262105612793151352122472819633063903627183090369093090275418453081274545543093183636181530724514930
1526225234225234252216140
Egzaminy152233311
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka ( w tym warianty wybieralne)
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język angielski
A2 Język angielski

Blok podstawy przedsiębiorczości (1z2)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3c Podstawy zarządzania

Blok psychologiczno-etyczny (1z2)
A4a Socjologia i psychologia pracy
A4b Etyka zawodu inżyniera

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1z2)
A5a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A5c Negocjacje

Blok podstawy prawa i ergonomia (1z2)
A6a Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
A6b Podstawy prawa dla inżyniera

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B1a Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych
B1b Technologia .NET i C#
B2a Akwizycja i analiza danych w pomiarach drgań
B2b Sterowanie drganiami
B3a Digitalizacja i obrazowanie obiektów przestrzennych
B3b Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B4a Dynamika układów mechanicznych
B4b Dynamika układów wieloczłonowych
B5a Organizacja produkcji z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT)
B5b Centra logistyczne w łańcuchach dostaw
B6a Roboty i manipulatory wspomagające funkcje człowieka
B6b Diagnostyka urządzeń mechatronicznych pojazdów
B7a Sterowanie procesami przepływowo-cieplnymi
B7b Automatyka cieplna i chłodnicza
B8a Programowanie symboliczne
B8b Podstawy konstrukcji maszyn II
B9a Teoria sygnałów
B9b Miernictwo dynamiczne
B12a Elementy sztucznej inteligencji w robotyce
B12b Roboty medyczne
B17a Podstawy robotyki
B17b Fundamentals of Robotics
B21a Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny
B21b Płynowe napędy maszyn i urządzeń