Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2023/2024
Data aktualizacji: 25-05-2023
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne189183615336236218292741839183182
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
36361818
2Język angielski901190182182182182183E
3Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
18299992
4Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
91991
5Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
91991
6Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
18299992
7Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty kierunkowe1107147444171306181626726318272881543627289918631836286327546326819092039936615992
1Design thinking9136361
2Matematyka8112275418276E9276E
3Wprowadzenie do fizyki92992
4Termodynamika techniczna2749999994
5Termodynamika techniczna II18399993E
6Elektrotechnika i elektronika2749999994
7Elektrotechnika i elektronika II18299992
8Mechanika ogólna2749189184E
9Mechanika ogólna II2731891893
10Wprowadzenie do MES18299992
11Podstawy wytrzymałości materiałów365999999995E
12Wytrzymałość materiałów5471899181899187E
13Mechanika płynów365918991895E
14Dokumentacja techniczna27427274
15Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn2739999993
16Podstawy konstrukcji maszyn2749999994E
17Podstawy konstrukcji maszyn II365991899185E
18Modelowanie maszyn metodami CAD18218182
19Podstawy automatyzacji i robotyzacji18299992
20Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
21Projektowanie procesów technologicznych18399993
22Technologie kształtowania wyrobów I364152115214
23Maszyny i urządzenia technologiczne2731891893
24Podstawy nauki o materiałach3661818993993
25Elementy automatyki przemysłowej18299992
26Internet przemysłowy2739189183
27Programowanie i systemy komputerowego wspomagania365181818185
28Metrologia i specyfikacja geometryczna wyrobu364918991894
29Podstawy eksploatacji18299992
30Podstawy niezawodności18299992
31Ochrona środowiska18299992
32Przedmiot wybieralny 1 z 2
2739999993E
34Elementy bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń92992
35Miernictwo cieplne i maszynowe18218182
36Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
37Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
38Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
39Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
40Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
41Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
42Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
43Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
44Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
45Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
46Przedmiot wybieralny 1 z 2
18299992
47Praktyka55
48Technologie kształtowania wyrobów II9136361
CPrzedmioty specjalnościowe19445813627321827187361899912181823926
1Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna18399993
2Chłodnicze maszyny robocze91991
3Podstawy chłodnictwa18399993E
4Podstawy klimatyzacji18399993E
5Podstawy modelowania 3D CAD92992
6Podstawy wentylacji18399993
7Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
8Seminarium dyplomowe182189191
9Systemy i urządzenia chłodnicze2759999995E
10Systemy klimatyzacyjne18399993
11Wymiana ciepła w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej365189918995E
Razem14902105613603331819424729918273081903627309936631836307254546330108369093084454591530452723930
1490216234252243243198104
Egzaminy153222321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (w tym warianty wybieralne)
A1a Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1b Trening rozwoju emocjonalnego

Blok podstawy przedsiębiorczości (1 z 2)
A3a Podstawy zarządzania
A3b Ekonomika przedsiębiorstw

Blok podstawy prawa i ergonomia (1 z 2)
A4a Podstawy prawa dla inżynieria
A4b Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Blok psychologiczno-etyczny (1 z 2)
A6a Etyka zawodu inżyniera
A6b Socjologia i psychologia pracy

Blok komunikacyjno-negocjacyjny (1 z 2)
A8a Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
A8b Negocjacje

Przedmiot wybieralny 1 z 2
B21a Roboty i manipulatory
B21b Podstawy robotyki
B33a Silniki spalinowe
B33b Silniki cieplne
B36a Maszyny drogowe i urządzenia transportowe
B36b Maszyny drogowe i budowlane
B37a Systemy informatyczne do zarządzania i technicznego przygotowania produkcji
B37b Programowanie w Matlab i LabView
B38a Zastosowanie inżynierskie MES
B38b Podstawy biomechaniki i biomateriałów
B39a Konstrukcje kompozytowe
B39b Zastosowania systemu MES
B40a Badania pojazdów samochodowych
B40b Podstawy budowy pojazdów samochodowych
B41a Podstawy wymiany ciepła
B41b Podstawy bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń cieplnych
B42a Programowanie obrabiarek CNC
B42b Programowanie obrabiarek CNC w systemach CAD/CAM
B43a Programowanie w języku Python
B43b Analiza danych z wykorzystaniem języka R
B44a Tribologia
B44b Materiały eksploatacyjne maszyn
B45a Programowanie zaawansowanych systemów pomiarowych 3D
B45b Nadzorowanie maszyn i urządzeń technologicznych
B46a Napędy i sterowanie maszyn
B46b Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne