Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6063030152152302
1Język obcy
30430152152E
2Zarządzanie produkcją, usługami i personelem30230302
BPrzedmioty kierunkowe300221501575609015303013453030715152
1Kształtowanie struktury i własności materiałów6063015153015156E
2Zaawansowane metody badania materiałów60430301515215152
3Projektowanie materiałów i technologii materiałowych90630601530315303
4Materiał i środowisko15115151
5Wybieralne-IC
302151515152
6Wybieralne-IIC
302151515152
7Wybieralne-IIIC
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe405531959045756030151591054530151830154526
1Tworzywa i kompozyty polimerowe303151515153E
2Tworzywa i kompozyty ceramiczne303151515153E
3Kompozyty metalowe302151515152
4Materiały narzędziowe302151515152
5Nowoczesne metody spiekania15115151
6Specjalne metody odlewania452153015302
7Metody optymalizacji w materiałoznawstwie302151515152
9Praca przejściowa55
10Wybieralne-ID
302151515152
11Wybieralne-IID
302151515152
12Wybieralne-IIID
302151515152
13Wybieralne-IVD
302151515152
14Wybieralne-VD
302151515152
15Praca dyplomowa2020
15Wybieralne-VID
15115151
16Seminarium dyplomowe30230302
DPrzedmioty podstawowe1359904545456453
1Metody elementów skończonych302151515152
2Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej604303030304
3Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur15115151
4Wybieralne-IB
15115151
5Wybieralne-IIB
15115151
Razem90090465451654510575195306045451530195157560153075304530
900390360150
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybieralne-IC
B5a Nowoczesne metody kształtowania plastycznego
B5b Nowoczesne metody obróbki cieplnej
B5c Inżynieria warstwy wierzchniej

Wybieralne-IIC
B6a Obróbka cieplno - plastyczna
B6b Zaawansowane metody obróbki ubytkowej
B6c Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych

Wybieralne-IIIC
B17a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
B17b Procedury zapewnienia jakości

Wybieralne-ID
C10a Stopy techniczne do specjalnych zastosowań
C10b Nadstopy

Wybieralne-IID
C12a Specjalne metody spajania
C12b Technologia cięcia termicznego

Wybieralne-IIID
C14a Wytwarzanie proszków i włókien
C14b Wytwarzanie kompozytów

Wybieralne-IVD
C16a Fraktografia
C16b Mikroanaliza

Wybieralne-VD
C18a Materiały biomedyczne i biomimetyczne
C18b Materiały dla elektrotechniki i elektroniki

Wybieralne-VID
C20a Nanomateriały
C20b Ogniwa fotowoltaiczne

Wybieralne-IIB
D1a Najlepsze dostępne techniki
D1b Negocjacje i zawieranie kontraktów

Wybieralne-IB
D1a Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów
D1b Reologia