Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Silniki Spalinowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język obcy
30430152152E
BPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
CPrzedmioty kierunkowe285181356045453030155603030301045153
1Podstawy konstrukcji maszyn302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
DPrzedmioty specjalnościowe450562851053030165151515105901515153026
1Podstawy metod CFD302151515152
2Modelowanie CFD w silnikach spalinowych15115151
3Teoria silników spalinowych30330303E
4Paliwa i smary302151515152
5Konstrukcja tłokowych silników spalinowych30230302E
6Konstrukcja silników przepływowych30230302E
7Badania silników spalinowych452153015302
8Układy zasilania15215152
9Technologia silników spalinowych15115151
10Eksploatacja silników spalinowych302151515152
11Ekologia silników spalinowych302151515152E
12Mechatronika silników spalinowych302151515152
13Metody komputerowe w projektowaniu silników spalinowych302151515152
14Praca przejściowa55
14Praca dyplomowa2020
15Modelowanie silników spalinowych
30130301
16Diagnostyka
301151515151
17Seminarium dyplomowe30430304
Razem93090285105303025575453030180301203030307515153030
930405390135
Egzaminy743
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wytrzymałość II
B3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B5a Mechanika płynów
B5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B7a Wymiana ciepła i masy
B7b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Modelowanie silników spalinowych
D15a Doładowanie silników spalinowych
D15b Modelowanie i badania procesów w silnikach spalinowych

Diagnostyka
D17a Diagnostyka silników spalinowych
D17b Układy napędowe z silnikami spalinowymi