Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język obcy
30430152152E
BPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
CPrzedmioty kierunkowe285181206060453030155603045151030303
1Podstawy konstrukcji maszyn302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inżynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
DPrzedmioty specjalnościowe45056195753010545105454515903030301515303026
1Chłodnictwo453301530153E
2Klimatyzacja303151515153E
3Wentylacja302151515152
4Fizyka budowli302151515152
5Chłodnicze maszyny robocze302151515152
6Projektowanie wymienników ciepła303151515153
7Systemy klimatyzacyjne4521515151515152E
8Systemy i urządzenia chłodnicze302151515152
9Pompy ciepła302151515152
10Regulacja procesów cieplnych i przepływowych302151515152
11Praca przejściowa55
12Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji30230302
13Specjalistyczne zastosowania chłodnictwa
301151515151
14Praca dyplomowa2020
14Chłodnictwo w eneretyce
301151515151
15Seminarium dyplomowe30430304
Razem930901957530105451951203015453016560604545153045603030
930405390135
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wytrzymałość II
B3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
B3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
B5a Mechanika płynów
B5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
B7a Wymiana ciepła i masy
B7b Wymiana ciepła i wymienniki

Optymalizacja konstrukcji
C2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
C2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
C10a Termodynamika współczesna
C10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
C12a Metody optymalnego kształtowania
C12b Metody projektowania materiałów współczesnych
C12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inżynierskie
C15a Biopomiary
C15b Ciecze nienewtonowskie
C15c Wibroakustyka - M1
C15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
C19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
C19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
C19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Specjalistyczne zastosowania chłodnictwa
D13a Kriogenika
D13b Zastosowanie chłodnictwa w medycynie

Chłodnictwo w eneretyce
D15a Niekonwencjonalne źródła energii
D15b Technika chłodnicza w energetyce