Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Aparatura i Instalacje Przemysłowe
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Język obcy
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe28518120754545303015560303030103015153
1Podstawy konstrukcji maszyn302151515152
2Optymalizacja konstrukcji
302151515152
3Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn15115151
4Metody doświadczalne mechaniki konstrukcji15115151
5Nowoczesne materiały inżynierskie302151515152
6Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów15115151
7Innowacyjne techniki i systemy wytwarzania453301530153
8Zarządzanie produkcją301151515151
9Termodynamika II
302151515152
10Konstrukcje i materiały
15115151
11Wybrane problemy bio-inzynierskie
15115151
12Problemy technologii i eksploatacji
15115151
CPrzedmioty specjalnościowe45056240607545309045601512015154515303026
1Inżynieria procesowa6053015153015155E
2Aparatura przemysłowa9073015453015457E
3Przepływy wielofazowe453301530153
4Instalacje przemysłowe302151515152
5Konstruowanie aparatury603303030303E
6Bezpieczeństwo technologiczne i procesowe instalacji15115151
7Technologia budowy i montażu urządzeń przemysłowych30230302
8Praca przejściowa55
9Technologia procesów przetwórczych30230302
10Sterowanie procesów
301151515151
12Pomiary zanieczyszczeń
301151515151
13Seminarium dyplomowe30430304
14Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe1501175756060815153
1Matematyka302151515152
2Mechanika analityczna303151515153E
3Wytrzymałość II
302151515152E
4Mechanika płynów II
302151515152
5Wymiana ciepła II
302151515152
Razem9309045016515045903018012090153019545453075307515153030
930405390135
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Optymalizacja konstrukcji
B2a Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M1
B2b Metody analizy i optymalizacji konstrukcji - M3

Termodynamika II
B10a Termodynamika współczesna
B10b Procesy termodynamiczne

Konstrukcje i materiały
B12a Metody optymalnego kształtowania
B12b Metody projektowania materiałów współczesnych
B12c Modelowanie materiałów i konstrukcji w ekstremalnych temperaturach

Wybrane problemy bio-inzynierskie
B15a Biopomiary
B15b Ciecze nienewtonowskie
B15c Wibroakustyka - M1
B15d Wibroakustyka - M3

Problemy technologii i eksploatacji
B19a Badania symulacyjne maszyn transportowych
B19b Projektowanie narzędzi obróbkowych
B19c Tribologia w konstrukcji i eksploatacji maszyn

Sterowanie procesów
C10a Sterowanie procesów przemysłowych
C10b Podstawy teorii systemów

Pomiary zanieczyszczeń
C12a Pomiary zanieczyszczeń
C12b Metrologia przepływów turbulentnych

Wytrzymałość II
D3a Analiza wytrzymałości konstrukcji
D3b Wytrzymałość złożona konstrukcji

Mechanika płynów II
D5a Mechanika płynów
D5b Aeromechanika z elementami mechaniki płynów

Wymiana ciepła II
D7a Wymiana ciepła i masy
D7b Wymiana ciepła i wymienniki