Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Zaawansowane metody obliczeniowe (Advanced Computational Mechanics)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 27-01-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne4551530152152151
1Large scale European projects15115151
2Foreign language
30430152152E
BPrzedmioty podstawowe18013105751057513
1Mathematics II454301530154E
2Engineering mathematics II302151515152
3Solid state physics302151515152
4Solid mechanics302151515152
5Analytical mechanics453301530153E
CPrzedmioty kierunkowe4503622545609030901545451515120301530151915152
1Numerical methods II302151515152
2Object oriented programming15115151
3Materials science II4541515151515154E
4Modern structural materials302151515152
5Advanced modelling of materials and structures4531515151515153E
6Machine design II453301530153E
7Integrated processing systems453153015303
8Advanced FEM modelling60430301515215152
9Strength of materials II302151515152
10Dynamics of systems302151515152
11Experimental methods of deformable body302151515152
12Optional modules A, B, C
45345453
13Individual activity
55
DPrzedmioty specjalnościowe2553675301504590930306027
1Optional modules A, B, C, D, E
22515751504590930606
2Diploma seminar30330303
3MSc Thesis1818
Razem930907530150195105454515301654515120153060307530
930405360165
Egzaminy633
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Foreign language
A2a English
A2b German
A2c Polish
A2d French
A2e Russian

Individual activity
C1a Mid-course project
C1b Students research activity
C1c Scientific project

Optional modules A, B, C
C12a Damage mechanics
C12b Control of systems
C12c Design of materials
C12d Intelligent structures
C12e Machine diagnosis
C12f Fracture mechanics
C12g Optimisation of materials

Optional modules A, B, C, D, E
D1a Computational control of systems
D1b Computational design of structures
D1d Computational mechatronics
D1e Computational optimisation of structures
D1f Computational stability of structures
D1g Computational thermodynamics and heat transfer
D1h Computational vibroacoustics
D1i Computational fluid mechanics