Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe25221015101522
21Seminarium dyplomowe10210102
22Praca dyplomowa magisterska1520151520
PKPrzedmioty kierunkowe20026904540257035301520201010106
7Systemy elektromechaniczne203101010103
8Mikroprocesorowe urządzenia sterowania202101010102
9Przekształcanie i przetwarzanie energii elektrycznej203101010103
10Przesył i rozdział energii elektrycznej304151515154E
11Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych203101010103
12Instalacje elektryczne4051510151510155E
13Przekształtniki z modulacją szerokości impulsów202101010102
14Zakłócenia w układach elektroenergetycznych3041010101010104E
POPrzedmioty ogólne30230151151
1Język obcy w technice30230151151
PPPrzedmioty podstawowe16019852515358525153519
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów455252025205E
3Problemy i metody elektromagnetyzmu203105510553
4Metody numeryczne w elektrotechnice455252025205E
5Programowanie w Matlabie203101010103
6Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych303151515153
PSPrzedmioty specjalnościowe15521701035405010253516201055
15S3 obieralne nr 1
3051010101010105
16S3 obieralne nr 2
202101010102
17S3 obieralne nr 3
4051510151510155E
18S3 obieralne nr 4
304151515154
19S4 obieralne nr 1
203101010103
20S4 obieralne nr 2
1521051052
Razem57090245110100358085401535207050301521702035452220202027
57017516517060
Egzaminy6222
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S3 obieralne nr 1
PS15a Elektryczne napędy przekształtnikowe
PS15b Automatyka napędu elektrycznego

S3 obieralne nr 2
PS16a Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne
PS16b Systemy zasilania w trakcji elektrycznej

S3 obieralne nr 3
PS17a Modelowanie systemów elektroenergetycznych
PS17b Systemy elektroenergetyczne

S3 obieralne nr 4
PS18a Monitoring układów elektroenergetycznych
PS18b Monitoring i sterowanie układów rozproszonych

S4 obieralne nr 1
PS19a Układy automatyki i zabezpieczeń w energetyce
PS19b Sterowanie systemami elektroenergetycznymi

S4 obieralne nr 2
PS20a Odnawialne źródła energii
PS20b Niekonwencjonalne źródła energii