Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektryczne urządzenia sterowania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2522252522
21Praca dyplomowa magisterska1520151520
22Seminarium dyplomowe10210102
PKPrzedmioty kierunkowe45536260301204517070302075153515131515153
3Elektromechaniczne systemy napędowe454301530154E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
11Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5042015152015154
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych454301530154E
16Zakłócenia elektromagnetyczne i ochrona przeciwporażeniowa w energoelektronice4531515151515153
18S2 obieralne nr 1
303201020103
19S2 obieralne nr 2
303201020103
20S2 obieralne nr 3
303151515153
POPrzedmioty ogólne45345151302
17Język obcy45345151302
PPPrzedmioty podstawowe1351090153090153010
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów454301530154E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe26019110674241956727411615153
10Elektryczne urządzenia wykonawcze małej mocy303151515153E
11Automatyka napędów przekształtnikowych65425121216251212164
13Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
14Programowalne układy sterujące w energoelektronice4532015102015103
15Sterowanie komputerowe z LabView4532010152010153
20Systemy SCADA303151515153
Razem920904604511219286252601510030301701582625630303015302530
920405385130
Egzaminy431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 3
PK8a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S2 obieralne nr 1
PK18a Sterowniki programowalne w układach wykonawczych
PK18b Modelowanie i projektowanie komputerowe systemów elektroenergetycznych

S2 obieralne nr 2
PK19a Konstrukcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych
PK19b Modelowanie i projektowanie urządzeń elektronicznych

S2 obieralne nr 3
PK20a Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PK20b Elementy sztucznej inteligencji w elektrotechnice

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki