Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2522252522
22Seminarium dyplomowe10210102
24Praca dyplomowa magisterska1520151520
PKPrzedmioty kierunkowe395282051513045170703020351530156302
3Elektromechaniczne systemy napędowe454301530154E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
11Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5042015152015154
12Technika zabezpieczeń układów elektrycznych4521515151515152
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych454301530154E
23Programowanie w LabVIEW30230302
POPrzedmioty ogólne45345151302
19Język obcy45345151302
PPPrzedmioty podstawowe1351090153090153010
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów454301530154E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe3602714580409512080259023251554
13Problemy i metody diagnostyki6053015153015155E
13Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
14Modele diagnostyczne układów elektrycznych6053015153015155E
15Systemy akwizycji dla monitoringu i diagnostyki6041530151530154
16S2 obieralne nr 1
3021010101010102
17S2 obieralne nr 2
3021010101010102
18S2 obieralne nr 3
3021010101010102
20Systemy SCADA303151515153
21Ekonomiczne aspekty diagnostyki1511051051
Razem9609044045110200140252601510030301551595551053025304552530
960405425130
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 3
PK8a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki

S2 obieralne nr 1
PS16a Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elekt
PS16b Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce

S2 obieralne nr 2
PS17a Diagnostyka układów izolacyjnych
PS17b Monitorowanie układów rozproszonych w elektroenergetyce

S2 obieralne nr 3
PS18a Diagnostyka procesów przemysłowych
PS18b Diagnostyka wibroakustyczna maszyn