Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe25221015101522
22Seminarium dyplomowe10210102
23Praca dyplomowa magisterska1520151520
PKPrzedmioty kierunkowe1952380104025405020152012301020102011
7Systemy elektromechaniczne203101010103
8Mikroprocesorowe urządzenia sterowania202101010102
9Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych3541510101510104
12S2 obieralne nr 2
30315510155103
14Zakłócenia w układach elektroenergetycznych3041010101010104E
14S3 obieralne nr 1
3041010101010104
15Technika zabezpieczeń układów elektrycznych3031010101010103
POPrzedmioty ogólne30230151151
1Język obcy30230151151
PPPrzedmioty podstawowe14016752515257525152516
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów455252025205E
3Problemy i metody elektromagnetyzmu203105510553
4Metody numeryczne w elektrotechnice455252025205E
6Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych303151515153
PSPrzedmioty specjalnościowe21027903520651010104251052084010152511155104
5Systemy akwizycji dla monitoringu i diagnostyki3041010101010104
10Problemy i metody diagnostyki3051010101010105E
11S2 obieralne nr 1
30315510155103
16Modele diagnostyczne układów elektrycznych3051010101010105E
17S3 obieralne nr 2
202105510552
18S3 obieralne nr 3
202105510552
19S3 obieralne nr 4
202105510552
20Systemy SCADA203105510553
21Ekonomiczne aspekty diagnostyki10155551
Razem600902456510070105158540252510217515302040217010302545221515101526
60018518018055
Egzaminy5212
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S2 obieralne nr 2
PK12a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK12b Energoelektronika przemysłowa

S2 obieralne nr 1
PS11a Inżynieria sterowania
PS11b Metody i algorytmy automatyki

S3 obieralne nr 1
PS15a Elektryczne napędy przekształtnikowe
PS15b Automatyka napędu elektrycznego

S3 obieralne nr 2
PS17a Inteligentne techniki monitoringu i sterowania układów elekt
PS17b Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce

S3 obieralne nr 3
PS18a Diagnostyka układów izolacyjnych
PS18b Monitorowanie układów rozproszonych w elektroenergetyce

S3 obieralne nr 4
PS19a Diagnostyka procesów przemysłowych
PS19b Diagnostyka wibroakustyczna maszyn