Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Współczesne systemy trakcji elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2522252522
17Seminarium dyplomowe10210102
20Praca dyplomowa magisterska1520151520
PKPrzedmioty kierunkowe3202419085451707030202015154
3Elektromechaniczne systemy napędowe454301530154E
6S1 obieralne nr 1
453301530153
7S1 obieralne nr 2
4532010152010153
8S1 obieralne nr 3
453301530153
9S1 obieralne nr 4
453301530153
11Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych5042015152015154
15eZakłócenia w układach elektroenergetycznych454301530154E
POPrzedmioty ogólne45345151302
16Język obcy45345151302
PPPrzedmioty podstawowe1351090153090153010
1Wybrane zagadnienia teorii obwodów454301530154E
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych453301530153
5Metody numeryczne w technice453301530153
PSPrzedmioty specjalnościowe420311654510530601515045753060251530156
10Maszyny i napędy trakcyjne dużych prędkości6043015153015154
12Układy sterowania pojazdami elektrycznymi90630153015301530156E
13Mikrokontrolery i układy programowalne4531515151515153
14Systemy zasilania w trakcji elektrycznej75630151515301515156E
15S2 obieralne nr 1
9064515304515306
18Kompatybilność elektromagnetyczna w trakcji II454153015304
19Techniczne specyfikacje interoperacyjności w transporcie15215152
Razem94590445901201451054026015100303017060754575301530304030
945405425115
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S1 obieralne nr 2
PK7a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych
PK7b Energoelektronika przemysłowa

S1 obieralne nr 3
PK8a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK8b Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S1 obieralne nr 4
PK9a Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK9b Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S1 obieralne nr 1
PS6a Inżynieria sterowania
PS6b Metody i algorytmy automatyki

S2 obieralne nr 1
PS15a AutoCad w projektowaniu systemów trakcyjnych
PS15b Systemy sterowania ruchem
PS15c Teoria trakcji II
PS15d Zespolone pojazdy trakcyjne
PS15e Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń trakcyjnych
PS15f Zakłócenia przewodzone w napędach przekształtnikowych