Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Trakcja elektryczna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe25171015101517
50Seminarium dyplomowe15215152
52Praca dyplomowa - projekt inżynierski1015101015
PKPrzedmioty kierunkowe146011673515042575754530516560603015241804575151531180151503030291651401527
13Teoria obwodów elektrycznych755453045305
16Analiza obwodów elektrycznych9064530154530156E
17Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego6053015153015155E
18Elektromechaniczne przetwarzanie energii453301530153
19Metrologia elektryczna90930303015151541515155E
21Elektronika604303030304
22Podstawy LabView302151515152
24Automatyka6053015153015155E
25Technika mikroprocesorowa454301530154
26Maszyny elektryczne9093030303015415305E
27Energoelektronika6053015153015155E
28Sieci i urządzenia elektryczne453301530153
29Podstawy programu Pspice302151515152
30Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotech.604303030304E
31Kompatybilność elektromagnetyczna453153015303
32Układy elektromechaniczne453301530153
33Elektroenergetyka302151515152
35S5 obieralne nr 1
604303030304
36S5 obieralne nr 2
604303030304
37S5 obieralne nr 3
604303030304
38Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych2031551553E
39Napędy elektryczne6073015153015157E
40S6 obieralne nr 1
604303030304
41S6 obieralne nr 2
604303030304
42S6 obieralne nr 3
604303030304
43S6 obieralne nr 4
604303030304
53Praktyka zawodowa431
POPrzedmioty ogólne300199018030453030760415604302151151
3Technologie informacyjne i wstęp do informatyki605303030305
6Metodyka studiowania15115151
7Wychowanie fizyczne60260301301
15Język obcy1208120604302302
23Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki15115151
34Prawo patentowe15115151
51Samodzielna działalność gospodarcza15115151
PPPrzedmioty podstawowe61546345150151051509045231806015452115152
1Wstęp do matematyki inżynierskiej1056604560456
2Wstęp do fizyki inżynierskiej1056604560456
4Modelowanie zagadnień mat-fiz w pogramie Matlab456153015306
5Geometria i grafika inzynierska w AUTOCAD305151515155
8Analiza matematyczna755453045305E
9Algebra liniowa454301530154
10Probabilistyka w zastosowaniach technicznych453301530153
11Modelowanie układów dynamicznych453301530153
12Fizyka6043015153015154E
14Programowanie w C++302151515152
20Metody numeryczne302151515152
PSPrzedmioty specjalnościowe255161356045153015410545451512
44Komputerowe systemy sterowania ruchem60530151530154151
45Teoria trakcji15115151
46Elektroenergetyczne systemy zasilania w transporcie603303030303
47Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie302151515152
48Układy sterowania pojazdów elektrycznych6033015153015153
49Elektroniczne cyfrowe urządzenia sterowania302151515152
Razem265521413055404852258515195120753022515015453019512060451530180757515153319515150303030195151401531120454515101530
2655390435435360420365250
Egzaminy1122322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5 obieralne nr 1
PK35a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK35b Komputerowa analiza obwodów

S5 obieralne nr 2
PK36a Sterowniki programowalne
PK36b Układy automatyki przemysłowej

S5 obieralne nr 3
PK37a Systemy trakcji elektrycznej
PK37b Pojazdy elektryczne

S6 obieralne nr 1
PK40a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK40b Sterowanie urządzeń energoelektroniczncyh

S6 obieralne nr 2
PK41a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK41b Komputerowa technika pomiarowa

S6 obieralne nr 3
PK42a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK42b Elektrotechnika w budownictwie

S6 obieralne nr 4
PK43a Konstrukcje maszyn elektrycznych
PK43b Eksploatacja maszyn elektrycznych