Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe25171015101517
46Seminarium dyplomowe15215152
47Praca dyplomowa - projekt inżynierski1015101015
PKPrzedmioty kierunkowe1560129780315270451503015307759015161506060452815075606028210756030303013545151518302
5Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
6Podstawy termodynamiki304151515154
11Podstawy elektrotechniki90845301530305E15153E
12Podstawy automatyki4531515151515153
13Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła9011454515305E30156E
14Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
15Ogrzewnictwo, wentylacja6053015153015155E
16Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
17Mechanika techniczna604303030304
18Podstawy elektroniki303151515153
19Mechanika płynów6041515301515304
20Wytrzymałość materiałów6051515301515305E
21Podstawy projektowania303151515153
22Maszyny elektryczne6053015153015155E
23Przesyłanie energii elektrycznej4541515151515154
24Technologie i maszyny energetyczne75530151515301515155E
25Miernictwo elektryczne w energetyce303151515153
26Gospodarka energetyczna453301530153
27Teoria obwodów i sygnałów elektrycznych7563030153030156E
28Energoelektronika w energetyce455301530155E
29Sterowniki programowalne6043015153015154
30Napędy elektryczne w energetyce452301530152
31Użytkowe pakiety programowe6031530151530153
32Technologie i maszyny energetyki cieplnej454301530154
33Urządzenia i aparaty elektroenergetyczne454301530154
34Konstrukcje linii przesyłowych i rozdzielczych302151515152
35Technika izolacyjna453301530153
36Maszyny elektryczne w energetyce6053015153015155E
38Eksploatacja instalacji energetycznych ii podstawy techniki zabezpieczeń7554515154515155E
40Ochrona środowiska w energetyce30130301
43Prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku30230302
48Praktyka zawodowa44
POPrzedmioty ogólne2401430180303060307603302302
2Wychowanie fizyczne60260301301
4Technologia informacyjna604303030304E
8Język obcy1208120302302302302
PPPrzedmioty podstawowe3002415090607545451375451511
1Matematyka15014906045307E45307E
2Chemia4531515151515153
3Grafika inżynierska453153015303
10Fizyka6043015153015154
PSPrzedmioty specjalnościowe39030195304065303015153120302550166015303011
7Miernictwo energetyczne303151515153
37Odnawialne źródła energii elektrycznej6043010203010204
39Monitoring i diagnostyka w elektroenergetyce4531515151515153
41Sieci przesyłowe i rozdzielcze oraz niezawodność układów zasilających7554515154515155E
42Elektrownie i elektrociepłownie454301530154E
44Projektowanie instalacji elektroenergetycznych7553030153030155
45Systemy elektroenergetyczne6063015153015156
Razem2515214115561537014019045150120903030150195303015090604530150105606030210756030303025530706515349015404530
2515390375345375405435190
Egzaminy17233324
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS