Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Rozproszona generacja energii elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2522252522
19Seminarium dyplomowe.10210102
20Praca dyplomowa magisterska1520151520
PKPrzedmioty kierunkowe225181353015451203030141515154
4Modelowanie instalacji cieplnych453301530153
5Modelowanie układów elektroenergetycznych454301530154
8Technika cieplna453301530153
9Technologie i maszyny energetyczne454301530154E
11Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce4541515151515154E
POPrzedmioty ogólne30330151152
15Język obcy30330151152
PPPrzedmioty podstawowe2251612045154512045154516
1Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka453301530153
2Metody numeryczne w technice603303030303E
3Pomiary wielkości nieelektrycznych302151515152
6Wybrane problemy elektrotechniki454301530154
7Podstawy elektrodynamiki454153015304E
PSPrzedmioty specjalnościowe435312351570455515195156030451525401015106
10Jakość energii elektrycznej303151515153
12Zakłócenia w układach elektroenergetycznych453301530153
13Systemy elektroenergetyczne6043015153015154E
14S2 obieralne
22515120451530151204515301515
16S3 obieralne nr 1
15115151
17S3 obieralne nr 2
302151515152E
18S3 obieralne nr 3
3031010101010103
Razem9409049012010013555402407515753021030754545153040151015102530
940405420115
Egzaminy6321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S2 obieralne
PS14a Układy sterowania i nadzorowania w elektroenergetyce
PS14b Przetwarzanie i transmisja sygnałów
PS14c Siłownie wiatrowe
PS14d Małe elektrownie wodne
PS14e Solarne źródła energii elektrycznej
PS14f Siłownie kogeneracyjne
PS14g Turbiny wiatrowe i wodne
PS14h Monitoring i diagnostyka układów rozproszonych
PS14i Zasobniki energii elektrycznej
PS14j Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej

S3 obieralne nr 1
PS16a Prawo energetyczne i rynki energii
PS16b Ochrona własności intelektualnej

S3 obieralne nr 2
PS17a Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym
PS17b Kompatybilność rozproszonych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym

S3 obieralne nr 3
PS18a Systemy informatyczne w elektroenergetyce
PS18b Systemy SCADA