Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Rozproszona generacja energii elektrycznej
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Energsemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe2522252522
19Seminarium dyplomowe.10210102
20Praca dyplomowa magisterska1520151520
PKPrzedmioty kierunkowe1351881189275418910279188
4Modelowanie instalacji cieplnych2731891893
6Technika cieplna2731891893
7Technologie i maszyny energetyczne2741891894E
10Modelowanie układów elektroenergetycznych2741891894
12Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce2749999994E
POPrzedmioty ogólne30230151151
8Język obcy30230151151
PPPrzedmioty podstawowe135167227927639927129184
1Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka2731891893
2Metody numeryczne w technice363181818183E
3Pomiary wielkości nieelektrycznych18299992
5Wybrane problemy elektrotechniki2741891894
9Podstawy elektrodynamiki2749189184E
PSPrzedmioty specjalnościowe2613213294227429459999116327927915246966
11Jakość energii elektrycznej18399993
13Zakłócenia w układach elektroenergetycznych2741891894
14Systemy elektroenergetyczne364189918994E
15S3 obieralne
13515632792796327927915
16S4 obieralne nr 1
91991
17S4 obieralne nr 2
18299992E
18S4 obieralne nr 3
1836666663
Razem586902858460814234117279362281421827924631527927916246962528
58618917715070
Egzaminy6231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S3 obieralne
PS15a Małe elektrownie wodne
PS15b Monitoring i diagnostyka układów rozproszonych
PS15c Niekonwencjonalne źródła energii elektrycznej
PS15d Przetwarzanie i transmisja sygnałów
PS15e Siłownie kogeneracyjne
PS15f Siłownie wiatrowe
PS15g Solarne źródła energii elektrycznej
PS15h Turbiny wiatrowe i wodne
PS15i Układy sterowania i nadzorowania w elektroenergetyce
PS15j Zasobniki energii elektrycznej

S4 obieralne nr 1
PS16a Ochrona własności intelektualnej
PS16b Prawo energetyczne i rynki energii

S4 obieralne nr 2
PS17a Kompatybilność rozproszonych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym
PS17b Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

S4 obieralne nr 3
PS18a Systemy informatyczne w elektroenergetyce
PS18b Systemy SCADA