Wydział Mechaniczny
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn          Specjalność: Zaawansowane metody obliczeniowe (Advanced Computational Mechanics)
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 21-02-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152184225660345606302302304391564
1Selected aspects of human growth (choice: 1.1 or 1.2 and 1.3) )
60260301301
2Foreign language
15012150302302302302304E
3Fundamentals of enterprise
302151515152
4Ethics, psychology and sociology
30230302
5Presentation
15115151
6Fundamentals of law and ergonomy
15115151
7Intellectual property15196961
BPrzedmioty kierunkowe8557245012016590304515151593030157453045107530151290453030151712030153013454
1Technical drawing303151515153
2AutoCAD302151515152
3Machine design I90845151515301531515155E
4Materials science I7583015301515315305E
5Plastics and composites302151515152
6Production engineering453301530153
7Thermodynamics4541515151515154E
8Electronics and electrical engineering4531515151515153
9Fundamentals of automatics4551515151515155E
10Fundamentals of robotics302151515152E
11Metrology303151515153
12Ecology15215152
13Experimental methods in mechanics302151515152
14Optinal modules A, B, C, D
24016120606060303086030308
15Optional modules A, B, C, D, E
75575453302
16Professional training44
CPrzedmioty specjalnościowe30045120120601515245456606030153022
1Computer aided design of structures302151515152E
2Computer aided machining of structures303151515153E
3Optional modules A, B, C
1801290904545645456
4Individual activity
30630306
5Diploma seminar II30730307
6Engineering diploma project1515
DPrzedmioty podstawowe91572420255751204512075301810560301517105606015186030451530141515315152
1Mathematics I22518120105907512E30306E
2Engineering mathematics I303151515153
3Theory of probability / Variational analysis
302151515152
4Statistics / Distribution and transforms
302151515152
5Physics7563015303015306E
6General mechanics75745303015315154E
7Vibrations and waves4531515151515153
8Strength of materials12094515154530151541515305E
9Theory of elasticity303151515153E
10Theory of plasticity302151515152
11Fluid mechanics4541515151515154E
12Information technology302151515152
13Informatics304151515154E
14Numerical methods I75430451515215302
15Finite element method I453153015303
Razem238521010746002403307566165150153015301801206030301501204560153015060754530301509030751530195451590303084153630
2385375390390360360375135
Egzaminy16232342
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Selected aspects of human growth (choice: 1.1 or 1.2 and 1.3) )
A1a Physical education
A1b Relaxation training
A1c Emotional training

Foreign language
A2a English
A2b German
A2c Polish
A2d French
A2e Russian

Fundamentals of enterprise
A3a Business economics
A3b Fundanentals of invention
A3c Fundamentals of management

Ethics, psychology and sociology
A4a Labour psychology and sociology
A4b Ethics for engineers

Presentation
A5a Interpersonal communication
A5b Autopresentation
A5c Rhetoric and presentation techniques

Fundamentals of law and ergonomy
A6a Industrial safety and ergonomics
A6b Fundamentals of law for enginners

Optinal modules A, B, C, D
B14a Acoustics, structural acoustics and control of vibrations
B14b Advanced mechanics of structures with constitutive modeling
B14c Introduction to mechatronics and MEMS technology
B14d Modeling of materials in extremal temperatures and rheology
B14e Optimization and stability of structures
B14f Quantum mechanics and fundamentals of accelerator design
B14g Theory of mechanisms and machines, manipulators
B14h Vehicle constructions and combustion engines
B14i Heat and mass transfer and power planty
B14j Biomechanics, biomaterials and haptic structures

Optional modules A, B, C, D, E
B15a Noise and vibration protection
B15b Recycling
B15c Renewable natural energy sources
B15d Energy modelling in mechanics
B15e Environmental protection
B15f Engineering databases in mechanics

Individual activity
C1a Diploma seminar I
C1b Students research activity
C1c Scientific project

Optional modules A, B, C
C3a Computer programming and computer programs for mechanics
C3c Identification and simulation of dynamical systems
C3c FEM II and CFD in fluid mechanics
C3d Theory of signals and analysis of mechanical systems by computer packages
C3e Coordinate measuring systems and programming of coordinate systems

Theory of probability / Variational analysis
D3a Theory of probability
D3b Variational analysis

Statistics / Distribution and transforms
D4a Statistics
D4b Distribution and transforms