Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Informatyka stosowana dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne105730453030153302302
1Ekonomia menedżerska302151515152
2Zarządzanie strategiczne firmą15115151
3Technical and Professional Writing30230302
4Komunikacja interpersonalna i medialna30230302
BPrzedmioty podstawowe135127560756012
1Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
2Metody geometryczne303151515153
3Zaawansowane techniki programowania605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe1201060154560154510
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
DPrzedmioty specjalnościowe480372401509010560601512075301815154
1Technologie aplikacji internetowych604303030304
2Modelowanie zagadnień techninczych453153015303
3Integracja sieci komputerowych604303030304E
4Modelowanie procesów dyskretnych604303030304
5Inteligentne narzędzia informatyczne604303030304
6Zaawansowane technologie baz danych604303030304E
7Technologie ochrony systemów informatycznych455301530155E
8Systemy OLAP304151515154
9Metody klasyfikacji i rozpoznawania wzorców605303030305E
EPrzedmioty związane z dyplomem60243030303024
1Pracownia problemowa30630306
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem900903030210151206030180309075301530453030
900405375120
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS