Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Bez specjalności - studia w języku angielskim
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 27-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne31514105180151575301515830603602301
1Foreign language1204120301301301301
2Information Technology303151515153
3Physical Education60260301301
4Introduction to Civil Engineering15115151
5Ecology302151515152
6Elective Humanistic Course
60260301301
BPrzedmioty podstawowe4654224075606030904515167530451514603015915303
7Mathematics13514756045308E30306E
8Applied Mathematics and Numerical Methods604303030304E
9Physics6063015153015156E
10Chemistry4541530152302
11Geology302151515152
12Theoretical Mechanics909603030154E30155E
13Computational Methods453153015303
CPrzedmioty kierunkowe1185885107519530375301515645306010901545304516105306045191351530120211051510516
14Descriptive Geometry303151515153E
15Computer Graphics for Engineers30230302
16Technical Drawing30230302
17Geodesy452153015302
18Building Materials60615153015153303
19Technology of Concrete4531515151515153
20Strength of Materials120116015153030305E3015156E
21Structural Mechanics12012303015451515306151515156E
22Fundamentals of Civil Engineering907603030153E30154E
23Masonry Structures302151515152
24Timber Structures452153015302
25Industrial Structures302151515152
26Architecture and Urban Design302151515152
27Soil Mechanics603303030303E
28Foundations453301530153E
29Concrete Structures1057451545303041515153E
30Prestressed and Precast Concrete Structures302151515152
31Metal Structures1058451545301515415304E
32Bridge Structures604303030304E
33Building Installations and Municipal Systems453301530153
34Physics of Building Structures302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe54040307.51522.51951515322.522.53601530710515309757511307.522.57
35Energy-efficient Building Systems452301530152E
36Hydraulics and Hydrology303151515153
37Hydraulic Engineering452301530152
38Construction Supervision, Occupational Safety and Health604303030304E
39Technology of Construction Works453301530153E
40Economics and Project Management303157.57.5157.57.53
41Cost Estimation302151515152
42Company Management and Basics of Law304151515154
43Introduction to Transportation Planning45322.522.522.522.53
44Road Surfaces and Technology of Road Construction6033015153015153E
45Road Design7554530453E302
46Rail Roads302151515152
47Fire Safety Measures in Civil Engineering15215152
48Practical training
211
EPrzedmioty związane z dyplomem105263015601530315153023
49Subjects Related to Diploma Projects
90930601530315306
50Diploma Seminar
15215152
51Diploma Project1515
Razem26102101192.5345270127.5675195903015153016590759030172.575456082.530180607530753024015301515030195152103045157.552.530
2610345420435420450420120
Egzaminy22334444
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Elective Humanistic Course
A6a Macroeconomics Foundations of Economic Policy (Modern Challenges)
A6b Principles of Macroeconomics (the Current European context)
A6c Interpersonal Communication

Practical training
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geotechniczna

Diploma Seminar
E1a Diploma seminar L-1
E1b Diploma seminar L-31
E1c Diploma seminar L-5

Subjects Related to Diploma Projects
E49a Special concrete structures
E49b Special concretes and concreting techniques
E49c Diagnostics and rehabilitation of prefabricated housing building
E49d Exploitation and modernization of buildings
E49e Structures for building and industrial building
E49f Metal Structures II
E49g Thin-walled steel structures
E49h Composite structures for bridges
E49i Reinforced Concrete Structures in Urban and Industrial Building I
E49j Reinforced Concrete Structures in Urban and Industrial Building II
E49k Quality control and management in the process of building materials and products manufacturing
E49l Protection of structures against corrosion
E49m Architectural and buidling design
E49n Technology of constructing and strengthening the concrete structures
E49o Tunnels, car-parks, underground passages
E49p Selected issues of bridge design
E49q Selected issues of building materials
E49r Applications of Matlab in computer modeling
E49s Design and diagnostics of masonry buildings
E49t Meshless analysis of engineering problems
E49u Abaqus computer code
E49v Robot computer code
E49w Introduction to computational mechanics of materials