Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budowlane obiekty inteligentne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe600443001510045140451515158195154030110306045156
11Instalacje CO i wentylacyjne302151515152
12Instalacje inteligentne budynku454301530154E
13Podstawy elektrotechniki i elektroniki6053015153015155
14Mechatronika302151515152
15Niezawodność systemów302151515152
16Technika mikroprocesorowa303151515153E
17Systemy sterowania w budynku4531515151515153
18Sterowanie konstrukcją budowlaną303151515153E
19Aktywne i pasywne tłumienie drgań302151515152
20Analiza sygnału302151515152
21Diagnostyka konstrukcji budowlanych301151515151
22Interakcja konstrukcji z podłożem303151515153
23Dynamika budowli302151515152
24Wpływy środowiskowe na budowle30315105151053
25Badania doświadczalne budowli301151515151E
26Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
27Inżynierskie programy komputerowe302151515152
28Systemy zarządzania automatyką w budynku302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem1521151521
29Seminarium dyplomowe15115151
30Praca dyplomowa2020
Razem91590465301307521519545457530195154030110307515453030
915360390165
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS