Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Drogi kolejowe
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne1801360105153015615153301301301151
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Elementy prawa15115151
5Podst. psychologii i socjologii15215152E
BPrzedmioty podstawowe40555186144519156090188139369214515151516
6Matematyka ogólna150186090306011E30307E
7Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
8Fizyka45715151515154153E
9Mechanika ogólna4511219152195156E
10Geometria wykreślna303151515153
11Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
12Geodezja303151515153
13Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe5407124951105135393667515301518602139452345154514303010
14Chemia453242124213
15Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
16Mechanika budowli901230303015151561515156E
17Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
18Materiały budowlane303151515153
19Technologia betonu305151515155E
20Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
21Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
22Konstrukcje betonowe60930301515415155E
23Konstrukcje metalowe60930301515415155E
DPrzedmioty specjalnościowe465532374518165157183012751545149030602315303
24Urbanistyka i architektura15115151
25Metody obliczeniowe304121812184E
26Technilogia, organizacja i mechanizacja robót budowlanych303151515153E
27Hydraulika i hydrologia303151515153
28Ekonomika i zarządzanie w procesie inwest.303151515153
29Mosty i budowle podziemne60930301515415155E
30Podstawy systemów transportowych302151515152
31Podtorze kolejowe i roboty ziemne304151515154
32Nawierzchnie szynowe305151515155E
33Transport kolejowy302151515152
34Projektowanie linii i stacji kolejowych909454515130307E151
35Technologia robót kolejowych302151515152E
36Drogi samochodowe304151515154
37Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem60181545154518
38Przedmiot fakultatywny I
301151515151
39Przedmiot fakultatywny II
15115151
40Seminarium dyplomowe15115151
41Praca dyplomowa1515
Razem16502107473901564231590105249639362424844551152375453015206051394524102151875261051575249030602345453022
1650195195195165195210195180120
Egzaminy20222233321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny II
E1a Nowoczesne nawierzchnie szynowe

Przedmiot fakultatywny I
E2a Organizacja ruchu kolejowego