Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe2102810515906015451530301015153
2Wytrzymałość materiałów II304151515154E
3Mechanika budowli II305151515155E
4Teoria sprężystości i plastyczności303151515153
5Metody komputerowe w inżynierii lądowej303151515153E
6Konstrukcje betonowe II305151515155E
7Konstrukcje metalowe II305151515155E
8Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe3453518015150151527545107515752015153
9Technologia prefabrykacji betonowej15115151
10Dynamika budowli304151515154E
11Modelowanie konstrukcji i ustroje powierzchniowe302151515152
12Podstawy projektowania i niezawodności302151515152
13Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne304151515154E
14Fundamentowanie II302151515152
15Konstrukcje betonowe specjalne, sprężone i prefabrykowane4571530151306E
16Konstrukcje metalowe specjalne303151515153
17Konstrukcje drewniane II303151515153
18Wybrane konstrukcje przemysłowe303151515153
19Mosty II454301530154
EPrzedmioty związane z dyplomem45241530153024
20Przedmioty związane z dyplomami
303151515153
21Seminarium dyplomowe15115151
22Praca dyplomowa2020
Razem63090315451515240901515602010575207515752045303030
630180180165105
Egzaminy93321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1a Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy energetycznej