Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe525383006016575458210301202715303
11Fundamenty specjalne302151515152
12Mosty II453301530153
13Technologia konstrukcji sprężonych i prefabrykowanych303151515153
14Teoria zarządzania30330303
15Technologia robót remontowych15115151
16Teoria decyzji453153015303
17Organizacja i kierowanie budową604303030304E
18Zarządzanie firmą budowlaną302151515152
19Systemy informacyjne zarządzania603303030303
20Komputerowe wspomaganie zarządzania453153015303E
21Ekonomika budownictwa II303151515153E
22Przetargi, negocjacje, umowy w bud.30230302E
23Marketing w firmie budowlanej302151515152
24Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15215152
26Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem9027156015151536024
26Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
75615451515153453
27Seminarium dyplomowe15115151
28Praca dyplomowa2020
Razem9159048060309025522530301053022530135303060301530
915390390135
Egzaminy9522
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty uzupełniające do dyplomowania
E1a Proces inwestycyjny w budownictwie
E1b Realizacji inwestycji budowlanych wg FIDIC
E1c Gospodarowanie nieruchomościami
E2 Zamówienia publiczne na roboty budowlane