Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zastosowania informatyki w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe51040285451651560156081503090152675156
11Metody matematyczne techniki302151515152
12Reologia303151515153
13Ustroje powierzchniowe w budownictwie4541515151515154
14Wybrane zagadnienia informatyki452153015302
15Komputerowe wspomaganie projektowania303151515153E
16Inteligencja obliczeniowa, zastosowania w budownictwie30330303
17Algorytmy i struktury danych302151515152
18Programowanie obiektowe302151515152
19Metody optymalizacji w projektowaniu konstrukcji budowlanych303151515153E
20Systemy obliczeń konstrukcji inżynierskich604303030304E
21Komputerowy zapis obiektów budowlanych303151515153
22Informatyka w transporcie i logistyce30230302
23Zastosowanie informatyki w budownictwie drogowym303151515153E
24Trwałość konstrukcji budowlanych30130301
25Ochrona środowiska w budownictwie303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem10525451545454541521
26Przedmioty do wyboru - dyplomowe
904454545454
27Seminarium dyplomowe15115151
28Praca dyplomowa2020
Razem9159049560301951352101530906030195309060309015151530
915405375135
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru - dyplomowe
E1a Bazy danych
E1b Zintegrowane systemy zarządzania
E1c Interakcja konstrukcji z podłożem
E1d Modelowanie konstrukcji inżynierskich
E1e Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych
E1f Budowa systemów symulacji komputerowych - narzędzia i metody