Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Zarządzanie i marketing w budownictwie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe510402851560150451560722560753115152
11Technologia robót remontowych302151515152
12Organizacja i kierowanie budową453301530153
13Teoria decyzji453153015303
14Teoria zarządzania30330303
15Zarządzanie strategiczne4521515151515152
16Zarządzanie firmą budowlaną454301530154E
17Systemy informacyjne zarządzania303151515153E
18Komputerowe wspomaganie zarządzania303151515153
19Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa4531515151515153
20Przetargi, negocjacje, umowy w bud.30330303
21Normowanie robót budowlanych i kosztorysowanie4531515151515153
22Wycena nieruchomości302151515152E
23Marketing w firmie budowlanej454301530154E
24Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem15215152
EPrzedmioty związane z dyplomem1052845151530151543015151524
25Przedmioty związane z dyplomami
907451530151543015153
26Seminarium dyplomowe15115151
27Praca dyplomowa2020
Razem915934953030105255195153030120292406090356015154529
915390390135
Egzaminy9432
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty związane z dyplomami
E1a Charakterystyki techniczno-ekonomiczne wybranych elementów obiektów budowlanych
E1b Monitorowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych
E1c Proces inwestycyjny w budownictwie
E1d Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego
E1e Zamówienia publiczne na roboty budowlane
E1f Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego
E1g Zarządzanie nieruchomościami