Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe606303030306
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie302151515152
CPrzedmioty kierunkowe405311951203060150105153024451515307
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu302151515152
3Zintegrowane systemy logistyczne604303030304
4Modelowanie procesów transportowych454301530154E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie6043015153015154
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych4541515151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych4531515151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów4541515151515154
9Przedmioty do wyboru
453301530153
DPrzedmioty specjalnościowe405272104515013515105187530459
1Infrastruktura transportu miejskiego604303030304E
2Miejski pasażerski transport publiczny453301530153
3Zarządzanie tranportem miejskim303151515153E
4Inżynieria ruchu i sterowanie ruchem miejskim604303030304E
5Logistyka miejska302151515152E
6Ochrona środowiska w transporcie miejskim301151515151
7Efektywność i finansowanie transportu miejskiego302151515152
8Przedmioty do wyboru
1208601545301515430304
EPrzedmioty związane z dyplomem4526451553021
1Praca przejściowa15515155
2Seminarium dyplomowe30130301
3Praca dyplomowa2020
Razem915904352403021018013515303018045151353075604530
915360375180
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C10a Analizy mikrosymulacyjne funkcjonowania skrzyżowań
C10b Metody optymalizacji
C10c Systemy kooperacyjne - nowoczesne technologie i narzędzia
C10d Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce
C10e Środki transportu miejskiego
D10a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
D10b Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu
D10c Integracja transportu miejskiego
D10d Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
D10e Kolej w obsłudze aglomeracji