Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Transport miejski
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIV
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe456212421246
1Matematyka stosowana304151515154E
2Metody matematyczne w transporcie15269692
CPrzedmioty kierunkowe28530129753051694521146030303016
1Mechanika stosowana303151515153
2Strategie rozwoju transportu15296962
3Zintegrowane systemy logistyczne454153015152152E
4Modelowanie procesów transportowych303151515153E
5Systemy teleinformatyczne w transporcie4551515151515155
6Niezawodność i bezpieczeństwo w systemach transportowych304151515154E
7Zarządzanie i sterowanie w systemach transportowych303151515153
8Pomiary i prognozowanie ruchu i przewozów303151515153
9Przedmioty do wyboru
303151515153
DPrzedmioty specjalnościowe28528144613515154846751545459
1Infrastruktura transportu miejskiego304151515154E
2Miejski pasażerski transport publiczny302151515152
3Zarządzanie tranportem miejskim303151515153E
4Inżynieria ruchu i sterowanie ruchem miejskim454153015304E
5Logistyka miejska303151515153E
6Ochrona środowiska w transporcie miejskim15296962
7Efektywność i finansowanie transportu miejskiego302151515152
8Przedmioty do wyboru
758453015230306
EPrzedmioty związane z dyplomem3026301551521
1Praca przejściowa15515155
2Seminarium dyplomowe15115151
3Praca dyplomowa2020
Razem64590294135301869069212075303045208421752045154530
645180180180105
Egzaminy83221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty do wyboru
C1a Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym
D10a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
D10b Integracja transportu miejskiego
D10c Kolej w obsłudze aglomeracji
D10d Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu