Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Transport          Specjalność: Zarządzanie w transporcie i logistyka
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: TRAsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne195136012015151521521530315303301302
1Język obcy1205120301301301302
2Technologia informacyjna302151515152
3Teoria podejmowania decyzji15215152
4Etyka i ochrona wartości intelektualnych15215152
5Podstawy psychologii i socjologii15215152
BPrzedmioty podstawowe4956322516545451575751515216045151517601515151530301510
1Matematyka ogólna120144575306010E15154E
2Matematyka stosowana304151515154E
3Metody probabilistyczne304151515154E
4Badania operacyjne456301530156E
5Fizyka6073015153015157E
6Informatyka304151515154
7Informatyka stosowana304151515154E
8Nauka o materiałach (materiałoznawstwo)4561515151515156E
9Mechanika techniczna751030151515151515515155E
10Podstawy ekonomii i marketingu304151515154E
CPrzedmioty kierunkowe5257024611430756015154151543624860451515152145153015146030153017152
1Wprowadzenie do systemów transportowych304151515154E
2Organizacja i zarządzanie3042192194
3Metrologia304151515154
4Grafika inżynierska i systemy multimedialne304151515154
5Podstawy elektrotechniki i techniki mikroprocesorowej4561515151515156E
6Podstawy telekomunikacji i elektroniki4561515151515156E
7Podstawy automatyki304151515154
8Inżynieria ruchu4561515151515156E
9Podstawy eksploatacji technicznej305151515155E
10Infrastruktura transportu60830301515415154E
11Sterowanie ruchem456301515154152
12Zintegrowane systemy transportowe455153015305
13Prawo i polityka transportowa304151515154E
14Ergonomia w transporcie304151515154
DPrzedmioty specjalnościowe2854012015609030308751530602515307
1Systemy logistyczne608303030308E
2Ekonomika transportu4571515151515157E
3Budowa maszyn i środki techniczne transportu608303030308E
4Procesy technologiczne w transporcie304151515154
5Planowanie sieci transportowych456153015306E
6Ochrona środowiska w transporcie456153015306E
7Praktyka zawodowa11
EPrzedmioty związane z dyplomem75243045304524
1Seminarium dyplomowe15115151
2Przedmioty wybieralne
608303030308E
3Praca dyplomowa1515
Razem15752106814597519516590751530239045301523904530152281841521607515151522754530452475153060257530453024454526
157521018018018018019518018090
Egzaminy23233333321
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne
E1a Bezpieczeństwo w transporcie miejskim
E1b Funkcjonowanie i rozwój transportu w Polsce oraz w UE
E1c Inteligentne systemy doradcze i ekspertowe (DSS, ES)
E1d Inteligentne zintegrowane systemy transportowe (ITS)
E1e Nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych i logistycznych
E1f Obsługa transportowa dużych generatorów ruchu