Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 21-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne17121689949183361861821821845411893
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka
182189191
2Język obcy
901290182182182182184E
3Podstawy przedsiębiorczości
18299992
4Etyka, psychologia i socjologia
18218182
5Prezentacja
91991
6Podstawy prawa i ergonomia
91991
7Ochrona własności intelektualnej9154541
BPrzedmioty kierunkowe87312244114419818722792795436181581454524108275499286318369189045927251893
1Struktura materiałów2751891895E
2Zjawiska strukturalne w materiałach72113618181899518996
3Materiały inżynierskie12619542745189186E189187E18996E
4Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów364189918994
5Badania struktury materiałów366189918996E
6Badania własności materiałów366189918996
7Technologie wytwarzania materiałów548272727278E
8Technologie przetwórstwa materiałów8113364518186E18277E
9Podstawy mechaniki18299992
10Wytrzymałość materiałów364189918994
11Mechanika płynów18399993
12Grafika inżynierska3649279274
13Podstawy konstrukcji maszyn364189918994
14Podstawy eksploatacji maszyn i materiałów18299992
15Elektrotechnika i elektronika3641818992992
16Podstawy termodynamiki18299992
17Wymiana ciepła18299992
18Zintegrowane systemy zarządzania2731891893
19Wybieralne-IC
18299992
20Wybieralne-IIC
18218182
21Wybieralne-IIIC
2731891893
22Wybieralne-IVC
18299992
23Wybieralne-VC
2731891893
24Wybieralne-VIC
18299992
25Wybieralne-VIIC
18299992
26Praktyki44
CPrzedmioty specjalnościowe16236729275436181881818418991824
1Nowoczesne stopy techniczne364181818184
2Kompozyty364181818184
3Inżynieria powierzchni364181818184
4Kontrola jakości materiałów366189918996
5Seminarium dyplomowe18318183
6Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe216311087218186345991827999918184
1Matematyka7210363627276994E
2Fizyka3661899993993
3Chemia367189918997E
4Informatyka18299992
5Technologie informacyjne18299992
6Wybieralne-IB
18299992
8Wybieralne-IIB
18299992
Razem14222106893152253699589972992730117632793099814530108455499309936362718301134592722305418991830
1422216216225225216216108
Egzaminy11221231
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne-VC
B1a Mechanika pękania
B1b Tribologia

Wybieralne-IC
B19a Zarządzanie jakością
B19b Planowanie badań i analiza wyników badań

Wybieralne-IIC
B21a Recykling i ochrona środowiska w technologiach materiałowych
B21b Technologie recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym

Wybieralne-IIIC
B23a Mechanika materiałów
B23b Mechanika materiałów kompozytowych

Wybieralne-IVC
B25a Ekonomika materiałów
B25b Ekonomika produkcji

Wybieralne-VIC
B29a Nanostruktury i nanomateriały
B29b Nanotechnologie

Wybieralne-VIIC
B31a Materiałowe bazy danych
B31b Charakterystyki materiałowe

Wybieralne-IB
D6a Chemia fizyczna
D6b Kinetyka reakcji chemicznych

Wybieralne-IIB
D8a Fizyka ciała stałego
D8b Metody statystyczne