Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Materiały konstrukcyjne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 21-03-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne36618189292182
1Język obcy
184189292E
2Zarządzanie produkcją, usługami i personelem18218182
BPrzedmioty kierunkowe1802290945365491818132718187992
1Kształtowanie struktury i własności materiałów366189918996E
2Zaawansowane metody badania materiałów3641818992992
3Projektowanie materiałów i technologii materiałowych546183691839183
4Materiał i środowisko91991
5Wybieralne-IC
18299992
6Wybieralne-IIC
18299992
7Wybieralne-IIIC
91991
CPrzedmioty specjalnościowe2435311754274536189996327189181892726
1Tworzywa i kompozyty polimerowe18399993E
2Tworzywa i kompozyty ceramiczne18399993E
3Kompozyty metalowe18299992
4Materiały narzędziowe18299992
5Nowoczesne metody spiekania91991
6Specjalne metody odlewania2729189182
7Metody optymalizacji w materiałoznawstwie18299992
9Praca przejściowa55
10Wybieralne-ID
18299992
11Wybieralne-IID
18299992
12Wybieralne-IIID
18299992
13Wybieralne-IVD
18299992
14Wybieralne-VD
18299992
15Praca dyplomowa2020
15Wybieralne-VID
91991
16Seminarium dyplomowe18218182
DPrzedmioty podstawowe819542727276273
1Metody elementów skończonych18299992
2Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej364181818184
3Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur91991
4Wybieralne-IB
91991
5Wybieralne-IIB
91991
Razem540902792799276345117183627279301179453693045182730
54023421690
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Wybieralne-IC
B5a Nowoczesne metody kształtowania plastycznego
B5b Nowoczesne metody obróbki cieplnej
B5c Inżynieria warstwy wierzchniej

Wybieralne-IIC
B6a Obróbka cieplno - plastyczna
B6b Zaawansowane metody obróbki ubytkowej
B6c Własności eksploatacyjne materiałów narzędziowych

Wybieralne-IIIC
B17a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
B17b Procedury zapewnienia jakości

Wybieralne-IID
C4 Specjalne metody spajania
C12b Technologia cięcia termicznego

Wybieralne-ID
C10a Stopy techniczne do specjalnych zastosowań
C10b Nadstopy

Wybieralne-IIID
C14a Wytwarzanie proszków i włókien
C14b Wytwarzanie kompozytów

Wybieralne-IVD
C16a Fraktografia
C16b Mikroanaliza

Wybieralne-VD
C18a Materiały biomedyczne i biomimetyczne
C18b Materiały dla elektrotechniki i elektroniki

Wybieralne-VID
C20a Nanomateriały
C20b Ogniwa fotowoltaiczne

Wybieralne-IB
D1a Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów
D1b Reologia

Wybieralne-IIB
D1a Najlepsze dostępne techniki
D1b Negocjacje i zawieranie kontraktów