Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Infrastruktura transportu lotniczego
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 07-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe585412853037.515217.560157.537.581657.515142.527601522.537.56
11Podstawy transportu lotniczego302151515152
12Aeromechanika i mechanika lotu453157.522.5157.522.53E
13Drogi i płyty lotniskowe90745453015315304E
14Terminale604303030304E
15Budowa, odnawianie i utrzymanie dróg lotniskowych452157.522.5157.522.52E
16Zarządzanie i sterowanie ruchem lotniczym303151515153
17Samoloty301151515151
18Planowanie portów lotniczych301151515151
19Planowanie systemów transportowych604303030304E
20Metody statystyczne w inżynierii lądowej303151515153
21Geomechanika w inżynierii drogowej i kolejowej303157.57.5157.57.53
22Mosty II453301530153E
23Ekonomika w budownictwie302151515152E
24Ochrona środowiska w budownictwie drogowym303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem752560156041521
25Przedmioty wybieralne - dyplomowe
60460604
26Seminarium dyplomowe15115151
27Praca dyplomowa2020
Razem960915104567.545292.52101537.53097.5302257.515142.531753022.552.530
960390390180
Egzaminy12543
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - dyplomowe
E1a Mechanika obiektów latających
E1b Współczesne systemy nawigacyjne