Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 22-01-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1SB-2_01 Angielska terminologia techniczna II30230151151
2SB-2_02 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3SB-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe150104515603030153030715303
4SB-2_03 Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
5SB-2_04 Wybrane działy chemii organicznej6041515301515304
6SB-2_05 Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe345259013515307560451593090307516
7SB-2_06 Laboratorium wybranych działów biotechnologii90690906
8SB-2_07 Technologia produkcji spożywczej30330303E
9SB-2_08 Technologia materiałów polimerowych30330303E
10SB-2_09 Modelowanie molekularne302151515152
11SB-2_10 Modelowanie procesów biotechnologicznych453301530153
12SB-2_Metody badania zwiazków chemicznych604154515454
13wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
14wybieralne kierunkowe inżynieryjne
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe31527751054590753030127530745308
15SB-2_14 Projekt technologiczno-procesowy45645456
16SB-2_15 Biopaliwa453153015303
17SB-2_16 Biomateriały nieorganiczne15215152E
18SB-2_17 Biomateriały organiczne15215152E
19SB-2_18 Biotechnologia przemysłowa II30330303
20SB-2_19 Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych75575755
21przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
22SB-2 Seminarium dyplomowe30430152152
23SB-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem90090301801510515753045151953013530454530
90039042090
Egzaminy431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe technologiczne
C12a SB-2_12a Witaminy
C12b SB-2_12b Oleje roślinne
C12c SB-2_12c Związki zapachowe pochodzenia naturalnego
C12e SB-2_12e Węglowodany
C12f SB-2_12f Biologicznie czynne surowce roślinne
C12g SB-2_12g Bioaktywne związki organiczne
C13 SB-2_12h Konwersja biomasy i biorafinerie

wybieralne kierunkowe inżynieryjne
C13a SB-2_13a Koncepcja biorafinerii i platformy chemicznej
C13b SB-2_13b Aparatura w inżynierii bioprocesów
C13d SB-2_13d Zasady rozdzielania mieszanin

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 SB-2_Fotochemia-podstawy i zastosowanie
D1 SB-2_20m Suplementy diety
D1 SB-2_Biotechnologia w farmacji
D2 SB-2_20n Zioła w medycynie
D20a SB-2_20a Nowoczesne pestycydy
D20b SB-2_20b Techniki konserwacji żywności
D20c SB-2_20c Zastosowania mikrobiologii w przemyśle
D20d SB-2_20d Biosensory
D20f SB-2_20g Suszenie bioproduktów
D20g SB-2_20h Enzymy w przemyśle spożywczym
D20h SB-2_20i Biokosmetyki
D20i SB-2_20j Biosurowce, właściwości i zastosowania
D20k SB-2_20l Kosmetyki naturalne