Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe7262799918183279993
1Modelowanie CFD18318183
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18199991
3Wybieralne I
18199991
4Wybieralne II
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe279541269249327819960244515332730
1Urządzenia klimatyzacyjne18399993E
2Projektowanie instalacji wentylacyjnych18399993
3Automatyka systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych18399993
4Fizyka cieplna budowli18299992
5Inżynieria procesowa II18299992
6Urządzenia ochrony powietrza24391591152
7Podstawy konstrukcji urządzeń do ochrony powietrza2439159153E
8Praca przejściowa55
9Wybieralne I
18199991
10Wybieralne II
18199991
11Wybieralne III
18199991
12Wybieralne IV
18199991
13Wybieralne V
18199991
14Wybieralne VI
15196961
15Wybieralne VII
18299992
17Seminarium dyplomowe18218182
21Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe189307245184597236945927993
1Język obcy
184189292E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich18318183
3Metody numeryczne18399993
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych18399993
5Wymiana ciepła18399993E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18399993
7Technologie i maszyny energetyczne II18399993E
8Instalacje grzewcze18299992
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości91991
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18399993
11Mechanika płynów18299992
Razem5409022563515412027723694527301082727960304515332730
540189231120
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C9a Technologie i systemy ochrony powietrza II
C9b Aparatura kontrolno-pomiarowa

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C11a Technologia i eksploatacja urządzeń i instalacji ochrony powietrza
C11b Oddziaływanie instalacji przemysłowych na środowisko

Wybieralne III
C11a Ekorozwój i zagrożenia cywilizacyjne
C11b Podstawy prawne i zarządzanie ochroną środowiska

Wybieralne VI
C13b Odnawialne źródła energii II
C19b Kogeneracja w obiektach inteligentnych II

Wybieralne IV
C15a Wentylatory, pompy, sprężarki
C15b Wymienniki ciepła II

Wybieralne V
C15a Technika chłodnicza w klimatyzacji II
C15b Pompy ciepła

Wybieralne VII
C21a Systemy klimatyzacyjne
C21b Klimatyzacja i wentylacja obiektów o szczególnym rygorze

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski