Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 12-04-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty kierunkowe7262799918183279993
1Modelowanie CFD18318183
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18199991
3Wybieralne I
18199991
4Wybieralne II
18199991
CPrzedmioty specjalnościowe2885411736457218721836362445189361830
1Kotły parowe i grzewcze2739999993E
2Turbiny parowe, gazowe i wodne II18399993E
3Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne2739999993E
4Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych91991
5Spalanie paliw II18299992
6Projekt z urządzeń instalacji kotłowych91991
7Miernictwo i systemy pomiarowe18399993
8Praca przejściowa55
9Multimedia w energetyce91991
10Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych91991
11Wybieralne I
18299992
12Wybieralne II
2729999992
13Wybieralne III
18199991
14Wybieralne IV
2729189182
15Wybieralne V
18199991
16Wybieralne VI
18199991
18Seminarium dyplomowe18218182
21Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe189307245184597236945927993
1Język obcy
184189292E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich18318183
3Metody numeryczne18399993
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych18399993
5Wymiana ciepła18399993E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18399993
7Technologie i maszyny energetyczne II18399993E
8Instalacje grzewcze18299992
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości91991
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18399993
11Mechanika płynów18299992
Razem549902169072549918723694527309936549363045189361830
549189234126
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C11a Rurociągi i instalacje energetyczne
C11b Układy pomocnicze elektrowni

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C1a Systemy energii niekonwencjonalnej
C1b Odnawialne źródła energii II

Wybieralne III
C15a Audyt energetyczny budynku
C15b Projektowanie instalacji grzewczych

Wybieralne IV
C17a Pompy, wentylatory i sprężarki
C17b Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Wybieralne V
C19a Aerodynamika
C19b Turbiny wodne i wiatrowe

Wybieralne VI
C21a Automatyka w energetyce
C21b Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski