Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie - studia w języku angielskim
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 27-11-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Mathematics II (in Civil Engineering)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Strength of Materials II303151515153E
3Advanced Structural Materials302151515152
4Structural Mechanics II303151515153E
5Theory of Elasticity and Plasticity452301530152
6Foundations of Design and Reliability15115151
7Computer Methods in Civil Engineering302151515152
8Concrete Structures II303151515153E
9Metal Structures II303151515153E
10Management of Building Projects303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe510362471018152205210185581801516526152
11Technology of Prefabrication3011010101010101
12Applications of Computer Science to Building Structures302151515152
13Structural Mechanics III (Dynamics of Structures)303151515153E
14Plate and Shell Structures302151515152
15Foundations of Design and Reliability II302151515152
16Principles of Low Energy Building302151515152E
17Applied Building Acoustics15178781
18Foundation II302151515152
19Special Concrete Structures302151515152
20Prestressed and Precast Concrete Structures II60530301515215153E
21Special Metal Structures302151515152
22Timber Structures II302151515152
23Selected Industrial Structures453153015303
24Bridges II453301530153E
25Durability of Structures15215152
26Environment Protection in Civil Engineering302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem105294515453030415151525
27Subjects Related to Diploma Projects
90845453030415154
28Diploma Seminar
15115151
29Diploma Project2020
Razem9159045725484534020210483011530210151953045153030
91540542090
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Diploma Seminar
E1a Diploma Seminar - Low energy building
E1b Diploma Seminar - Building and industrial building (timber, masonry and concrete structures)
E1c Diploma Seminar - Building materials engineering and structure protection against corrosion
E1d Diploma Seminar - Steel structures
E1e Diploma Seminar - Masonry structures
E1f Diploma Seminar - Concrete structures
E1g Diploma Seminar - Reinforced concrete structures
E1h Diploma Seminar - Buildings rehabilitation

Subjects Related to Diploma Projects
E1c Concrete Structures in Fire Situation
E1g Design of Selected Prestressed Concrete Structures
E1m Calculation Procedures for Selected Steel Truss Structures