Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne345157521060602602156030430304452151
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Moduły wybieralne IV
30230302
7Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie45245452
BPrzedmioty podstawowe855763971801289060135607545152890601545152197602317601515815152
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna45345453
6Geometria wykreślna301151515151
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
9Hydrologia i meteorologia302151515152E
9Geologia i hydrogeologia4541515151515154E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
11Mechanika techniczna303151515153E
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Termodynamika techniczna606303030306E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
17Hydrologia454301530154E
18Mechanika budowli454301530154E
19Ekonomika środowiska302151515152
CPrzedmioty kierunkowe13201035379012360300210453015745153030911715634518150151530105603012010590266015456013
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4541515151515154
1Geofizyka302151515152
3Podstawy budownictwa454301530154E
4Systemy informacji o terenie30230302
5Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
6Mechanika gruntów605303030305E
7Geotechniczne badania polowe301121812181
8Geomorfologia rzek453301530153
9Gospodarka wodna605303030305E
10Hydraulika stosowana4541515151515154
11Wodociągi i kanalizacje453153015303E
12Geotechnika i fundamentowanie606303030306E
13Inżynieria wodna606303030306E
14Konstrukcje betonowe6043015153015154E
15Gleboznawstwo302151515152
16Materiały budowlane30230302
17Systemy informacji przestrzennej30330303
18Moduły wybieralne V
60460604
19Instalacje sanitarne454153015304E
20Budowle hydrotechniczne ziemne455153015305E
21Gospodarka odpadami453301530153E
22Rekultywacja terenów zdegradowanych454301530154
23Zabudowa zlewni potoków górskich454301530154E
24Moduły wybieralne VI
90690906
25Melioracje i odwodnienia453153015303E
26Raporty ocen oddziaływania na środowisko15215152
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
28Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe30130301
1Praktyka zawodowa30130301
EPrzedmioty związane z dyplomem19517150451504517
1Seminarium45245452
2Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
Razem27452121159510251150360315135120754515301351503045153015713553303030177457860303015015153010560301801209030225454510532
2745390375405390375390420
Egzaminy233434441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5d Historia filozofii
A5e Religioznawstwo
A5e Komunikacja interpersonalna
A5f Metodyka studiowania
A5f Informacja naukowo-techniczna
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduły wybieralne IV
A6a Regionalne problemy geologiczno-geotechniczne
A6b Regionalne problemy inżynierii i gospodarki wodnej

Moduły wybieralne V
C18a Hydrologia inżynierska
C18b Konstrukcje metalowe
C18c Strength of materials
C18d Wytrzymałość materiałów II
C18e Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi

Moduły wybieralne VI
C24a Computer methods in water and geotechnical engineering
C24c Metody komputerowe w inżynierii wodnej i geotechnice
C24d Osłona hydrologiczna i system ostrzeżeń
C24e Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej
C24f Urban surface runoff control
C24g Wzmacnianie podłoża gruntowego
C24h Zagrożenie i ochrona przed powodzią

Moduły wybieralne VII
C28a Dynamika i stan wód w zlewniach
C28b Inżynieria geotechniczna
C28c Komputerowe wspomaganie projektowania