Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne3001350240106026021590430235103
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe8257336718014390451356075451528906015451521976023174530157
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna45345453
6Geometria wykreślna301151515151
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
9Geologia i hydrogeologia4541515151515154E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
10Hydrologia i meteorologia302151515152E
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
15Mechanika techniczna303151515153E
16Termodynamika techniczna606303030306E
17Podstawy biochemii i toksykologii302151515152
18Procesy w środowisku wodnym302151515152
19Podstawy biotechnologii303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe1365106575123114452682404530157451530309120292749302115024271599603017025159090304530609
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4541515151515154
2Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
3Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
4Systemy informacji o terenie30230302
5Podstawy geoinżynierii302151515152
6Pompy i wentylatory30215510155102
8Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji453301530153
9Podstawy budownictwa454301530154E
10Inżynieria i gospodarka wodna454301530154
11Przeróbka osadów ściekowych303151515153
12Fizyka atmosfery454301530154E
13Technologia wody757309122430912247E
14Gospodarowanie odpadami454301530154E
15Moduły wybieralne IV
30230302
16Wodociągi7573015303015307E
17Ogrzewnictwo454301530154E
18Technologia ścieków757309122430912247E
19Instalacje sanitarne453153015303E
20Instalacje co i wentylacji302151515152
21Moduły wybieralne V
60460604
22Kanalizacje7563015303015306E
23Eksloatacja systemów wod.-kan.45325515255153E
24Ekslploatacja systemów UW i OŚ45325515255153E
25Antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska15115151
26Moduły wybieralne VI
90690906
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
28Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
29Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem21017150601506017
1Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
2Seminarium60260602
Razem270021011425432571353133101351207545153013515030451530157165533030165595764303015024271599603017025159090302303013030
2700390375405375375390390
Egzaminy233434441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5d Historia filozofii
A5e Religioznawstwo
A5e Komunikacja interpersonalna
A5f Metodyka studiowania
A5f Informacja naukowo-techniczna
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduły wybieralne IV
C15a Environmental decision making
C15b Introduction to emergy analysis
C15c Podstawy sozologii i sozotechniki
C15d Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Moduły wybieralne V
C21a Analiza instrumentalna
C21b GIS w inżynierii środowiska
C21c Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych

Moduły wybieralne VI
C26a Inżynieria miejska
C26b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
C26c Monitoring technologiczny
C26d On site wastewater treatment and disposal systems
C26e Podstawy hydrobiologii technicznej
C26e Pomiary w ochronie atmosfery
C26g Specjalne ujęcia wody
C26h Water and wastewater process technology
C26i Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich

Moduły wybieralne VII
C29a Oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych
C29b Systemy odwadniania dróg
C29c Techniki renowacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
C29d Unieszkodliwianie odpadów komunalnych