Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne608203010154215422024
1Język obcy38430815421542
2Marketing i zarządzanie1121011012
3Prawo w inżynierii środowiska1121011012
BPrzedmioty podstawowe111135012515821501251582113
1Komputerowy rysunek techniczny262515651562
2Matematyka stosowana31415106151064E
3Geologia i hydrogeologia184105310534E
4Podstawy budownictwa wodnego36320286202863
CPrzedmioty kierunkowe39950175261818927010131810870284524168511104735231013
1Hydraulika3141010561010564E
2Monitoring środowiska1131011013E
3Komputerowe wspomaganie projektowania344551865283231032
4Analiza instrumentalna wody204313431344
5Zaopatrzenie w wodę53530158301585E
6Oczyszczanie wody48525158251585E
7Oczyszczanie ścieków53530158301585E
8Instalacje sanitarne30410155101554E
9Usuwanie ścieków36520286202865E
10Gospodarka odpadami26410286102864E
11Niezawodność systemów wodociągowych i kanalizacyjnych31415286152864
12Optymalizacja wodociągów i kanalizacji26310286102863
EPrzedmioty związane z dyplomem4019404019
1Seminarium40440404
2Praca Dyplomowa magisterska1515
Razem61090245682333100141602523158312170178452818852610473925304326
61016216820773
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS