Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne300135021040602602156030430235103
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe735663221801139030135607545152890601545152197602317
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna45345453
6Geometria wykreślna301151515151
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
9Geologia i hydrogeologia4541515151515154E
9Hydrologia i meteorologia302151515152E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
15Mechanika techniczna303151515153E
16Termodynamika techniczna606303030306E
CPrzedmioty kierunkowe140710960015095452772404530157451530309195902040302816515151510560291051510290274530609
1Podstawy geodezji4541515151515154
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
3Podstawy budownictwa454301530154E
4Systemy informacji o terenie30230302
5Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
5Podstawy geoinżynierii302151515152
6Pompy i wentylatory30215510155102
8Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji453301530153
8Fizyka atmosfery454301530154E
9Technika cieplna604303030304E
10Wymiana ciepła i aeromechanika60530255302555E
10Inżynieria i gospodarka wodna454301530154
11Technologia wody454301530154
11Przeróbka osadów ściekowych303151515153
12Gospodarowanie odpadami453301530153E
13Fizyka budowli302151515152
14Moduły wybieralne IV
30230302
15Technologia ścieków605303030305E
16Wodociągi454153015304E
18Ogrzewnictwo454301530154E
19Instalacje sanitarne453153015303E
20Instalacje co i wentylacji302151515152
21Inżynieria atmosfery454301530154
22Moduły wybieralne V
60460604
23Kanalizacje424152715274
24Ciepłownictwo303151515153E
25Wentylacja i klimatyzacja303151515153E
28Eksploatacja systemów cieplnych4541515151515154E
29Moduły wybieralne VI
90690906
30Organizacja robówt instalacyjno-budowlanych302151515152
31Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
32Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem1517151517
1Seminarium15215152
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem245720697254020813530729513512075451530135150304515301571355330303019512020403030165151515105602910515102902780308530
2457390375405405375312195
Egzaminy223434431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5d Historia filozofii
A5e Religioznawstwo
A5e Komunikacja interpersonalna
A5f Metodyka studiowania
A5f Informacja naukowo-techniczna
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduły wybieralne IV
C14a Heat transfer
C14b Pomiary cieplne
C14c Wykorzystywanie paliw i energii

Moduły wybieralne V
C22a Chłodnictwo
C22b Gospodarka cieplna
C22c Podstawy regulacji automatycznej

Moduły wybieralne VI
C26e Pomiary w ochronie atmosfery
C29a Instalacje przemysłowe
C29b Inżynieria miejska
C29c Kotłownie
C29d Municipal solid waste management
C29g Urządzenia ochrony powietrza
C29h Ziębiarki pompy i ciepła

Moduły wybieralne VII
C32a Instalacje cieplne
C32b Instalacje klimatyzacyjne
C32c Regulacja w procesach ciepnych
C32d Węzły i sieci cieplne