Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe150119015153045151515715153301
1Statystyka302151515152
2Niezawodnośc systemów inżynierskich302151515152
3Chemia środowiska303151515153E
4Planowanie przestrzenne30130301
5Zarządzanie środowiskiem303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe72056470606030100150252530402323035356027906
1Alternatywne źródła energii302151515152
2Monitoring środowiska30315105151053E
2Automatyka, sterowanie eksploatacją urządzeń technicznych302151515152
4Wymiana ciepła i wymienniki4542015102015104E
5Ochrona powietrza i oczyszczanie gazów4542510102510104E
6Komputerowe programy uzytkowe30430304
7Moduły wybieralne I
60460604
8Technologie proekologiczne30215510155102
9Wentylacja i klimatyzacja II6053010203010205E
10Ogrzewnictwo i ciepłownictwo II6053015153015155E
11Modelowanie i analiza systemowa453301530153
12Automatyka i sterowanie45420520205204E
13Raporty ocen oddziaływania na środowisko302151515152
14Moduły wybieralne II
90690906
15Moduły wybieralne III
90690906
DPrzedmioty specjalnościowe11
1Praktyki zawodowe11
EPrzedmioty związane z dyplomem27022210602106022
1Seminarium60260602
2Praca Dyplomowa magisterska2102021021020
Razem114090770757530130601954040305530245353575303306030
1140360390390
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne I
C7a Użytkowanie paliw
C7b Termodynamika procesowa
C7c Pomiary zanieczyszcenia powietrza
C7d Environmental management

Moduły wybieralne II
C14a Instalacje przemysłowe
C14b Zawansowane obliczenia cieplno-przepływowe
C14c Chłodnictwo i pompy ciepła II
C14d Gospodarka paliwami i energią

Moduły wybieralne III
C15a Zarządzanie energią
C15b Audyt energetyczny budynku
C15c Słoneczne systemy grzewcze
C15d Odpady niebezpieczne
C15f Aparatura urządzeń cieplnych