Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinzynieria II
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne1981178120242241241241241241544
1Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15115151
2Globalne zmiany środowiska naturalnego15115151
3Język obcy1205120241241241241241
4Ergonomia z elementami BHP91991
5Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie30230302
6Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty podstawowe5226625412772303932203018127530451755531216251015758515611993
1Wstęp do matematyki405202020205
2Elementy algebry liniowej304151515154E
3Podstawy geometrii analitycznej304151515154E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
5Geometria wykreślna203101010103
6Fizyka6063015153015156
7Technologia informacyjna30330303
7Rysunek techniczny10128281
8Biologia i ekologia607303030307E
10Termodynamika techniczna456202520256
10Mechanika płynów4562013122013126E
11Materiałoznawstwo3032282283
12Hydrologia i meteorologia305151515155E
14Mechanika budowli274183618364E
15Hydrologia274182718274
16Ekonomika środowiska18399993
CPrzedmioty kierunkowe80011437377847319330307463054578859182493121451021201416871496426942214763091
1Chemia środowiska607303030307E
1Podstawy geodezji + SIT304849984994
2Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów305151515155E
3Podstawy budownictwa304202820284
4Informatyczne podstawy projektowania CAD405463046305
4Podstawy inżynierii i ochrony środowiska3042552554
5Informatyczne podstawy projektowania MATLAB20320203
6Geologia inżynierska i hydrogeologia274931593154
9Mechanika gruntów36518414184145E
10Geomorfologia rzek274182718274
11Gospodarka wodna36518414184145
12Hydraulika stosowana2749999994
13Wodociągi i kanalizacje305151515155
14Geotechnika i fundamentowanie36518414184145
15Inżynieria wodna36518414184145E
16Konstrukcje betonowe36518414184145E
17Gleboznawstwo1839279273
18Materiały budowlane18399993
19Systemy informacji przestrzennej203421442143
20Instalacje sanitarne274941494144
21Budowle hydrotechniczne ziemne274941494144E
22Gospodarka odpadami1839279273
23Rekultywacja terenów zdegradowanych274182718274
24Zabudowa zlewni potoków górskich274182718274
25Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej1829279272
26Melioracje i odwodnienia305941794175E
27Raporty ocen oddziaływania na środowisko91991
28Inżynieria geotechniczna30418210182104
EPrzedmioty związane z dyplomem90193060306019
1Seminarium30430304
2Praca dyplomowa inżynierska6015606015
Razem16102107053241561032626086203030182179604530231008412825845224946291033936202028964796430942214763063306024
1610184214204215218216206153
Egzaminy131222312
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS