Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne17712481209241102422412412411894202
1Język obcy1205120241241241241241
2Prawo i ochrona własności intelektualnej10110101
3Urbanistyka i architektura2741891894
4Globalne zmiany środowiska naturalnego10110101
5Polityka wykorzystania zasobów naturalnych10110101
BPrzedmioty podstawowe2973410910949304545253017303015824249710102
1Wstęp do matematyki404202020204
2Elementy algebry liniowej303151515153E
3Podstawy geometrii analitycznej303151515153E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
5Geologia i hydrogeologia3051010101010105E
6Geodezja2749999994
7Technologie informacyjne30330303
8Fizyka4551515151515155E
9Chemia4551515151515155E
CPrzedmioty kierunkowe9951394968337733062810963924930115821028211976281852279791574289810722560581640207
1Budownictwo ogólne I2741891894
2Mechanika teoretyczna455301530155E
3Budownictwo ogólne II2741891894E
4Systemy informacji o terenie18218182
5Metody obliczeniowe303151515153
6Rysunek techniczny i grafika inżynierska + CAD30330303
7Geometria wykreślna202101010102
8Materiały budowlane2739999993
9Wytrzymałość materiałów I275151215125
10Mechanika płynów27515210152105E
11Mechanika budowli5471818181818187E
12Instalacje budowlane3051010101010105
13Technologie robót budowlanych2749999994
14Hydrologia inżynierska203101010103
15Wytrzymałość materiałów II274151215124
16Mechanika gruntów366181818186E
17Geotechnika materiałów odpadowych1821081082
18Budownictwo wodne I305151515155E
19Hydraulika stosowana275151215125E
20Fundamentowanie366181818186E
21Budownictwo wodne II274151215124E
22Konstrukcje betonowe I274151215124
23Kierowanie procesem inwestycyjnym202101010102
24Roboty i budownictwo ziemne274151215124
25Zabudowa zlewni i potoków305151515155E
26Prawo budowlane, wodne, geologiczne10110101
27Bezpieczeńswo pracy i ergonomia10110101
28Konstrukcje betonowe II274151215124
29Konstrukcje metalowe304151515154
30Mosty i budowle podziemne18299992
31Budownictwo komunikacyjne18299992
32Organizacja produkcji budowlanej203101010103
33Kosztorysowanie202101010102
34Gospodarka wodna285151315135E
35Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych304201020104
36Fizyka budowli202101010102
37Konstrukcje hydrotechniczne305151515155E
38Ekonomika budownictwa202101010102
DPrzedmioty specjalnościowe457242124217
1Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią15296962
2Konstrukcje geotechniczne305151515155E
EPrzedmioty związane z dyplomem3618363618
1Seminarium36336363
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem155021067731286103336367355253092369782430209250192821288662185230973315742998347226102882760203627
1550192201210218219204190116
Egzaminy182333223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS