Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska          Specjalność: Kształtowanie środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0003semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne40522105219814560459306936830603302
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Technologie informacyjne45445454
3Prawo i ochrona własności intelektualnej30230302
4Ergonomia15115151
5Język obcy1505150301301601302
6Grafika inżynierska i rysunek techniczny4549369364
7Moduły wybieralne 2 semestr
30230302
8Moduły wybieralne 3 semestr
30230302
BPrzedmioty podstawowe5104725512012015105307521754545164545630154
1Matematyka I454301530154
2Fizyka4551515151515155E
3Chemia606303030306E
4Biologia606303030306E
5Mikrobiologia606303030306E
6Matematyka II454153015304E
7Chemia i biochemia6063015153015156E
8Podstawy termodynamiki302151515152
9Mechanika techniczna302151515152
10Podstawy statystyki matematycznej302151515152
11Gospodarka wodna454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe150011983586175952793045525690254550151521135303030902423554515601530225213069271054511
1Podstawy geodezji302151515152
1Geologia i geomorfologia45430510305104
1Moduły wybieralne 5 semestr
60460604
2Ochrona przyrody302151515152
3Mechanika gruntów302151515152
4Meteorologia i klimatologia4541510201510204E
4Ochrona przed powodzią i niedoborem wody4541515151515154E
5Podstawy technologii przemysłowych302151515152
5Hydrologia6063015153015156E
6Ekologia305151515155E
7Inżynieria geotechniczna453301530153
7Morfologia i dynamika rzek4541515151515154E
8Systemy informacji o terenie30230302
8Ochrona terenów i gruntów303151515153E
10Gleboznawstwo302151515152
11Systemy informacji przestrzennej30230302
13Ochrona krajobrazu30230302
13Podstawy inżynierii procesowej302151515152
15Wymiana ciepła302151515152
16Inżynieria zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków453153015303
16Zagrożenie środowiskowe304151515154E
18Technologie ochrony powietrza303151515153
20Prawo w ochronie środowiska302151515152
21Jakość środowiska wewnętrznego30210515105152
22Przyrodnicze uwarunkowania inżynierii rzecznej302151515152
23Wykorzystanie technologii bioenergetycznej302151515152
24Techniki monitoringu środowiska303151515153E
26Monitoring hydrometeorologiczny302151515152
27Technologie w ochronie wód455301530155E
28Ochrona i monitoring powietrza302151515152
29Narzędzia zarządzania środowiskiem302156915692
30Gospodarka odpadami454301530154E
31Gospodarka przestrzenna30230302
33Biotechnologia środowiskowa302151515152
34Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych303151515153E
35Kształtowanie środowiska wewnętrznego302156915692
36Moduły wybieralne 6 semestr
60460604
40Zasady zrównoważonego rozwoju302151515152
40Moduły wybieralne 7 semestr
60460604
41Oceny stanu ochrony środowiska302151515152
42Zarządzanie ochroną środowiska303151515153E
44Techniki rekultywacji terenów i gruntów zdegradowanych302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe60630301515315153
1Praktyki zawodowe11
2Ekonomika środowiska302151515152E
2Proekologiczne metody utylizacji odpadów303151515153
EPrzedmioty związane z dyplomem18016150301503016
1Seminarium dyplomowe30130301
2Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
Razem2655210137542529517632460150907545301501197036301651304550151530165603030105302355451560153024021308430270603030
2655360375420390375375360
Egzaminy203333332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne 2 semestr
A7a Retoryka i technika prezentacji
A7b Metodyka studiowania
A7c Komunikacja interpersonalna
A7d Historia filozofi

Moduły wybieralne 3 semestr
A8a Wsółczesna polityka wodna
A8b Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A8c Globalne zmiany środowiska naturalnego
A8d Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A8e Informacja naukowo-techniczna

Moduły wybieralne 5 semestr
C1a Osłona hydrologiczna i systemy ostrzeżeń
C1b Ocena jakości środowiska wodnego
C1c Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C1d Zintegrowana ochrona przeciwpowodziowa

Moduły wybieralne 6 semestr
C36a Oczyszczanie gazów
C36b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C36c Pozyskiwanie informacji o środowisku
C36d Udział społeczny w podejmowaniu decyzji

Moduły wybieralne 7 semestr
C40a Ryzyko w ochronie środowiska
C40b Naturalne metody oczyszczania ścieków
C40c Zintegrowane planowanie energetyczne
C40d Marketing i zarządzanie