Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska          Specjalność: Kształtowanie środowiska
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 10-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0003semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne29422841387230936833366924230242241241152
1Język obcy1205120241241241241241
1Technologia informatyczna4549369364
2Prawo i ochrona własności intelektualnej15215152
3Retoryka i technika prezentacji30130301
4Ergonomia91991
6Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15215152
6Globalne zmiany środowiska naturalnego15215152
8Grafika inżynierska i rysunek techniczny4559369365
BPrzedmioty podstawowe4175320684120745153011603045178337452118274
1Matematyka303151515153
2Analiza matematyczna304151515154E
3Elementy geometrii analitycznej304151515154E
4Fizyka4551515151515155
5Podstawy termodynamiki15387873
6Chemia608303030308E
7Biologia608303030308E
8Mikrobiologia607303030307E
8Chemia i biochemia6073015153015157E
10Gospodarka wodna274182718274
CPrzedmioty kierunkowe7791123801081043714191013243372327723714302486223635289115114624302799
1Biotechnologia środowiskowa1839279273E
2Inżynieria geotechniczna1829279272
3Kształtowanie środowiska wewnętrznego1839369363
4Inżynieria zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków275941494145E
5Jakość środowiska wewnętrznego1826396392
6Monitoring hydrometeorologiczny1839279273
7Narzędzia kształtowania środowiska173824382433
8Oceny stanu ochrony środowiska1839279273
9Morfologia i dynamika rzek2739999993
9Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych1839279273
10Prawo w ochronie środowiska18399993
11Ochrona i monitoring powietrza17389893
12Technologie ochrony powietrza1738278273
13Hydrologia36318387183873E
13Przyrodnicze uwarunkowania inżynierii rzecznej1829279272
14Techniki rekultywacji terenów i gruntów zdegradowanych1839279273E
15Ochrona krajobrazu20220202
15Zabezpieczenie i ochrona terenów i gruntów1849279274E
16Zagrożenia środowiskowe274931593154
17Techniki monitoringu środowiska1839279273
17Gospodarka odpadami274182718274
18Technologie w ochronie wód274182718274E
19Zapobieganie powodziom i suszom2749999994
20Zarządzanie ochroną środowiska1839279273
21Zasady zrównoważonego rozwoju1829279272
22Wykorzystanie technologii bioenergetycznej1839279273
23Podstawy geodezji i SIT273936993693
24Geologia i geomorfologia273183618363
25Ochrona przyrody203112711273
26Meteorologia i klimatologia274961296124E
27Podstawy technologii przemysłowych18299992
28Ekologia203112711273E
30Mechanika gruntów1829279272
31Systemy informacji przestrzennej1822162162
33Podstawy inżynierii procesowej1829279272
34Wymiana ciepła17289892
35Gleboznawstwo1839279273
37Gospodarka przestrzenna12312123
DPrzedmioty specjalnościowe36618414184146
1Ekonomika środowiska1839279273
38Proekologiczne metody utylizacji odpadów1839279273
EPrzedmioty związane z dyplomem1817181817
1Seminarium dyplomowe18218182
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem15442106883342241091622775243036196063453623926145231315643372329906314372986463635291091911603045272728
154416520419829020420319981
Egzaminy141233221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS