Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska          Specjalność: Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 09-05-2012
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0003semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne29422841387230936833366924230242241241152
1Język obcy1205120241241241241241
1Retoryka i technika prezentacji30130301
2Prawo i ochrona własności intelektualnej15215152
2Technologia informatyczna4549369364
5Ergonomia91991
6Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15215152
7Globalne zmiany środowiska naturalnego15215152
8Grafika inżynierska i rysunek techniczny4559369365
BPrzedmioty podstawowe4175320684120745153011603045178337452118274
1Matematyka303151515153
2Analiza matematyczna304151515154E
3Elementy geometrii analitycznej304151515154E
4Fizyka4551515151515155
5Podstawy termodynamiki15387873
6Chemia608303030308E
7Biologia608303030308E
8Mikrobiologia607303030307E
9Chemia i biochemia6073015153015157E
10Gospodarka wodna274182718274
CPrzedmioty kierunkowe74410736612181481281013243372327633210723218130744251001821438282196
1Podstawy geodezji i SIT273936993693
2Geologia i geomorfologia273183618363
3Ochrona przyrody203112711273
4Meteorologia i klimatologia274961296124E
5Podstawy technologii przemysłowych18299992
6Ekologia203112711273E
7Mechanika gruntów1829279272
8Systemy informacji przestrzennej1822162162
9Morfologia i dynamika rzek2739999993
10Podstawy inżynierii procesowej1829279272
11Wymiana ciepła17289892
12Gleboznawstwo1839279273
13Hydrologia36318387183873E
14Gospodarka przestrzenna12312123
15Ochrona krajobrazu20220202
16Geoinżynieria1839279273
17Gospodarka odpadami274182718274
18Ochrona przed powodziami i niedoborem wody2749999994E
19Technologie ochrony powietrza1738278273E
20Inżynieria zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków274941494144
21Ochrona gleb i gruntów1849279274
22Narzędzia zarządzania środowiskiem173824382433
23Fizyka atmosfery18299992
24Prawo i socjologia ochrony środowiska18399993
25Zarządzanie środowiskiem1839279273E
26Monitoring środowiska2749999994E
27Zarządzanie zasobami wód1839279273
28Zarządzanie jakością wody w zbiornikach1839279273
29Podstawy biotechnologii1839279273E
30Technologie wody i scieków274182718274E
31Zagrożenia środowiskowe1829279272
32Ochrona wód podziemnych1839279273
33Zarządzanie procesami rekultywacji terenów i gruntów zdegrad1839279273
34Zasoby bioenergetyczne środowiska1839279273
35Ochrona jakości środowiska wewnętrznego1839639633
36Ochrona wód powierzchniowych1839279273
DPrzedmioty specjalnościowe71113515714927389292739273
1Ekonomika środowiska1839279273
2Ochrona i monitoring powietrza17289892
3Telemetryczne systemy pomiarowe1839279273
4Oceny oddziaływania na środowisko1839279273
EPrzedmioty związane z dyplomem1817181817
1Seminarium dyplomowe18218182
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem1544210691358208120149187524303619606345362392614523131564337232990601773029896374428109202144531451171828
154416520419829020420319981
Egzaminy151233222
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS