Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Inżynieria Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 03-04-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne225151521060415605906
1III Język angielski18012180604604604
2III Etyka15115151
3Przedmioty wybieralne pedagogiczne
30230302
BPrzedmioty podstawowe240186018060459453453453
4III Termodynamika chemiczna15215152E
5III Kinetyka Chemiczna15215152E
6III Nowe trendy w technologii nieorganicznej15215152E
7III Nowe trendy w technologii organicznej15215152E
8III Praktyka dydaktyczna (asystowanie)45145451
9III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359135453453453
CPrzedmioty kierunkowe2852790195302457511456012302
10III Procesy suszarnicze15215152E
11III Procesy adsorpcyjne30430304E
12III Pompy i wentylatory15215152E
13III Kinetyka procesów heterogenicznych15215152E
14III Analiza nieliniowa15215152E
15Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
16Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30430304
18III Seminarium doktoranckie 130230302
19III Seminarium doktoranckie 230230302
20III Seminarium doktoranckie 330230302
21III Konsultacje promotorskie30230302
Razem7506090195601351560180194519521755
75019524024075
Egzaminy9423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne pedagogiczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Pedagogika z dydaktyką

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Bioinżynieria w ekologii i ochronie zdrowia
C1b III Egzergia procesów inżynierii chemicznej
C1c III Mechanika płynów
C1d III Metody rozwiązywania zagadnień brzegowych
C1e III Modelowanie jednoczesnego ruchu masy i ciepła
C1f III Modelowanie procesów w reaktorach chemicznych
C1g III Modelowanie reaktorów biochemicznych
C1i III Reakcje i procesy jednostkowe przy spiekaniu proszków
C1j III Wybrane procesy uszlachetniania powierzchni materiałów funkcjonalnych

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1b III Rheology of disperse system
C1c III The properties of disperse systems
C1d III Theoretical basics of modern solid-liquid and liquid-liquid extraction processes
C1f III Best available techniques in waste gas treatment