Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Automatyka w układach elektrycznych
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 18-04-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe201751551517
49Seminarium dyplomowe15215152
52Praca dyplomowa - projekt inżynierski5155515
PKPrzedmioty kierunkowe17001167351504257575240453051656060301524180457515151603118015150303029165140158027
13Teoria obwodów elektrycznych755453045305
16Analiza obwodów elektrycznych9064530154530156E
17Rozwiązywanie zagadnień pola elektromagnetycznego6053015153015155E
18Elektromechaniczne przetwarzanie energii453301530153
19Metrologia elektryczna90930303015151541515155E
21Elektronika604303030304
22Podstawy LabView302151515152
24Automatyka6053015153015155E
25Technika mikroprocesorowa454301530154
26Maszyny elektryczne9093030303015415305E
27Energoelektronika6053015153015155E
28Sieci i urządzenia elektryczne453301530153
29Podstawy programu Pspice302151515152
30Technika wysokich napięć i materiałoznawstwo elektrotech.604303030304E
31Kompatybilność elektromagnetyczna453153015303
32Układy elektromechaniczne453301530153
33Elektroenergetyka302151515152
35S5 obieralne nr 1
604303030304
36S5 obieralne nr 2
604303030304
37S5 obieralne nr 3
604303030304
38Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych2031551553E
39Napędy elektryczne6073015153015157E
40S6 obieralne nr 1
604303030304
41S6 obieralne nr 2
604303030304
42S6 obieralne nr 3
604303030304
43S6 obieralne nr 4
604303030304
53Praktyka zawodowa24042401603801
POPrzedmioty ogólne300199018030453030760415604302151151
3Technologie informacyjne i wstęp do informatyki605303030305
6Metodyka studiowania15115151
7Wychowanie fizyczne60260301301
15Język obcy1208120604302302
23Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki15115151
34Prawo patentowe15115151
51Samodzielna działalność gospodarcza15115151
PPPrzedmioty podstawowe61546345150151051509045231806015452115152
1Wstęp do matematyki inżynierskiej1056604560456
2Wstęp do fizyki inżynierskiej1056604560456
4Modelowanie zagadnień mat-fiz w pogramie Matlab456153015306
5Geometria i grafika inzynierska w AUTOCAD305151515155
8Analiza matematyczna755453045305E
9Algebra liniowa454301530154
10Probabilistyka w zastosowaniach technicznych453301530153
11Modelowanie układów dynamicznych453301530153
12Fizyka6043015153015154E
14Programowanie w C++302151515152
20Metody numeryczne302151515152
PWPrzedmioty specjalnościowe25516135606030154105456012
44Synteza cyfrowych układów sterowania454301530154
45Komputerowe systemy sterowania302151515152
46Sieci komputerowe604303030304
47Sztuczna inteligencja603303030303
48Identyfikacja układów dynamicznych603303030303
Razem28902141356060195120753022515015453019512060451530180757515151603319515150303030195155158031120456051530
2890390435435520420445245
Egzaminy1122322
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S5 obieralne nr 1
PK35a Projektowanie obwodów elektrycznych
PK35b Komputerowa analiza obwodów

S5 obieralne nr 2
PK36a Sterowniki programowalne
PK36b Układy automatyki przemysłowej

S5 obieralne nr 3
PK37a Systemy trakcji elektrycznej
PK37b Pojazdy elektryczne

S6 obieralne nr 1
PK40a Konstrukcja urządzeń energoelektronicznych
PK40b Sterowanie urządzeń energoelektroniczncyh

S6 obieralne nr 2
PK41a Wirtualne przyrządy pomiarowe
PK41b Komputerowa technika pomiarowa

S6 obieralne nr 3
PK42a Instalacje elektryczne i technika świetlna
PK42b Elektrotechnika w budownictwie

S6 obieralne nr 4
PK43a Konstrukcje maszyn elektrycznych
PK43b Eksploatacja maszyn elektrycznych