Strona główna

Witamy w aplikacji Plany i programy studiów.

Programy studiów obowiązujące w latach 2021/22 i 2022/23, które nie są dostępne w aplikacji Syllabus, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej PK http://bip.pk.edu.pl i w wydziałowych serwisach internetowych.

W module Plany studiów, klikając na poszczególne wydziały zapoznasz się z planami studiów dla kierunków i specjalności realizowanych na tych wydziałach. Klikając na nazwę odpowiedniej specjalności otworzysz plan studiów. Z kolei klikając w planie studiów na nazwę przedmiotu zobaczysz jego kartę.

Przeglądanie planów studiów nie wymaga logowania do systemu.

Informacja dla nauczycieli akademickich:

Szanowni Nauczyciele Akademiccy,

w związku z wprowadzeniem na Politechnice Krakowskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 nowego modułu eHMS/sylabus informujemy, że niniejsza platforma http://syllabus.pk.edu.pl/, służąca do sporządzania oraz publikowania programów studiów realizowanych w uczelni, nie jest już serwisowana i obecnie trwają prace nad archiwizacją zamieszczonych danych.
Mając powyższe na uwadze, projekty nowych i zmienianych programów studiów powinny być sporządzane w module eHMS/sylabus, dostępnym pod adresem http://sylabus.pk.edu.pl/.

Prosimy o zalogowanie do systemu, używając loginu i hasła otrzymanego pocztą e-mail. W przypadku nie otrzymania danych logowania lub innych problemów z logowaniem prosimy o kontakt z administratorem systemu.

Informacja dla studentów:

Do pierwszego logowania jako loginu i hasła należy użyć numeru indeksu. Login i hasło powinno być zmienione po pierwszym logowaniu. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z administratorem systemu.

Uwaga

Aby umożliwić poprawne działanie aplikacji zalecamy korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek: Chrome (≥ 39), Opera (≥ 25), Internet Explorer (≥ 11) lub Mozilla Firefox (≥ 33).

Ponadto zalecamy wyłączenie wszystkich dodatków, blokujących skrypty (np. ScriptSafe, NoScript, AdBlock itp).

W przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox (i pochodnych), mogą występować problemy z pobieraniem i otwieraniem plików generowanych przez aplikację.
Jest to spowodowane błędną implementacje obsługi rozszerzeń plików przez tą przeglądarkę.
W przypadku pozostałych przeglądarek problem ten nie występuje.
Zalecamy korzystanie z innych przeglądarek.