Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energy systems and machinery
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2019/2020
Data aktualizacji: 21-05-2019
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0011semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe709303010151541515105
1English language30430152152E
2Uwarunkowania prawne działalności zawodowej253151015103
3Professional ethics15215152
CPrzedmioty kierunkowe43531165105309045120601530452030306081515153
1Advanced Mathematics for Engineers454301530154
2Electrical Energy Conversion And Distribution302151515152
3Fluid Mechanics302151515152
4Heat Transfer303151515153E
5Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC)302151515152
6Numerical Methods302151515152
7Programming Methods for Engineers30230302
8Strength of Material4531515151515153
9Applied Thermodynamics453153015303E
10Computational Fluid Dynamics30330303
11Computational Structural Analysis452153015302
12Power Plant Technology4531515151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe5955016530603013018030303030690301575150174515253027
1Computer Aided Design30130301
2Heat Exchangers6031515301515303
3Monitoring And Control Of Distributed Energy Sources302151515152
4Energy Audit301151515151
5Energy Management452153015302
6Environmental Protection15115151
7Measurments in Thermal and Flow Systems302151515152
8Mid-course project15051501505
9Steam and Gas Turbines453153015303E
10Steam Boilers453153015303E
11Diploma seminar30230302
12Fuel Combustion302151515152
13MSc Thesis1020101020
14Pumps and Ventilation Systems302151515152
15Water Treatment15115151
Razem1100903601659012017519016575456075301357515607516030601530253030
1100420520160
Egzaminy6141
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Cwiczenia, L - Laboratoria, K - Laboratoria komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS